h

SP komt met programma voor sociaal-economische vooruitgang in Groningen

7 juli 2021

SP komt met programma voor sociaal-economische vooruitgang in Groningen

Foto: SP

De SP Groningen presenteert woensdag vijf voorstellen voor sociaal-economische vooruitgang. Hiermee wil de partij de groeiende ongelijkheid tussen mensen uit verschillende sociaal-economische klasse tegengaan.

Het programma bevat plannen voor volkshuisvesting, onderwijs, zorg, inkomensondersteuning en werkgelegenheid in Groningen. Het is het een uitgestoken hand naar alle partijen om hierover mee te denken en aan mee te werken.

In het voorjaarsdebat, het laatste debat voor de zomervakantie, presenteert de SP dit programma aan andere partijen. De komende weken zal de SP verschillende politieke partijen met dit programma benaderen om met hen hierover in gesprek te gaan. 

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“De urgentie voor een menselijk en sociaal alternatief is juist nu groter dan ooit. Onze gemeente heeft een tekort aan betaalbare huizen, teveel mensen die de zorgkosten niet meer kunnen betalen en teveel laaggeletterdheid, armoede en werkloosheid. Wij willen het gesprek en de samenwerking aangaan met iedereen die wil en durft te denken over een betere Groningen.”

De SP geeft aan deze stap bewust nu te zetten omdat nu de verkiezingsprogramma’s voor de raadsverkiezingen van maart 2022 worden geschreven.

Volgens de SP moet het oplossen van deze problemen de topprioriteit van de gemeente Groningen krijgen.

Dijk: “Onze samenleving verhardt en polariseert. Om de groeiende ongelijkheid en tegenstellingen tussen mensen te voorkomen, moeten we nu kiezen voor een nieuwe koers. Deze plannen zijn een eerste aanzet daartoe.”

Reactie toevoegen

U bent hier