h

SP: behoud woon- en werkruimtes voor beeldend kunstenaars in Groningen

9 november 2021

SP: behoud woon- en werkruimtes voor beeldend kunstenaars in Groningen

De SP-fractie in de gemeenteraad van Groningen wil dat het gemeentebestuur zich gaat inzetten om woon- en werkruimtes voor beeldend kunstenaars te behouden.

Middels schriftelijke vraagt de SP aan het college om opheldering over het dalende aantal ruimtes en onder andere hoe het gemeentebestuur de ruimtes wil gaan behouden. 

Onlangs trok de Huurdervereniging Kunstenaars (HVK) aan de bel door een brief te sturen naar het gemeentebestuur, de gemeenteraad en corporaties Patrimonium & Lefier. Daar spraken zij hun zorgen uit over de wens van de corporaties om te stoppen met het beheer van woon- en werkruimtes voor de kunstenaren.

SP-raadslid Jurrie Huisman:

‘In 1992 zijn er 80 woon- en werkruimtes overgedragen aan woningcorporaties. Sindsdien zijn er geen ruimtes meer bijgekomen. Het aantal ateliers is zelfs gedaald tot 62.’

Een slechte zaak volgens Huisman: ‘Beeldend kunstenaars moeten kunnen beschikken over een goede woon- en werkruimte om hun activiteiten goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast worden de ruimtes ook gebruikt voor een breed scala aan maatschappelijke activiteiten zoals exposities, cursussen en andere activiteiten op cultureel gebied.’

De SP-fractie verwacht binnen 21 dagen antwoord op de schriftelijke vragen aan het college van B&W. 

Reageren? Graag!
Mail naar fractiegroningen@sp.nl

Reactie toevoegen

U bent hier