h

SP presenteert coalitieakkoord samen met GroenLinks, PvdA, PvdD en CU

13 juni 2022

SP presenteert coalitieakkoord samen met GroenLinks, PvdA, PvdD en CU

Vandaag presenteerden we samen met GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en ChristenUnie het coalitieakkoord 'Het begint in Groningen'. Hieronder meer over dit akkoord. 

In het kort willen wij:

- Minder markt, meer democratie
- Flink investeren in armoedebestrijding
- Meer sociale huur en investeren in Noordelijke wijken
- Gemeentelijk energiebedrijf voor een eerlijk klimaatbeleid

Minder markt, meer democratie
De gemeente kan het niet alleen. Er is hulp nodig van bewoners in wijken en dorpen, waar bewoners meer zeggenschap gaan krijgen. We gaan strakker regie voeren op zorg en ondersteuning met minder ruimte voor marktwerking. Er wordt geïnvesteerd in goed onderwijs, werkgelegenheid voor iedereen, en een culturele sector dat voor een breed publiek toegankelijk is. 

Flink investeren in armoedebestrijding
We willen een sociale samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt en iedereen kan meedoen.  Er wordt vol ingezet om de kloof te dichten van de groeiende ongelijkheid in onze samenleving. Dat gebeurt op het gebied van wonen, inkomen, werkgelegenheid, onderwijs, gezondheid en de energietransitie. 

Voor de laagste inkomens wordt de individuele inkomenstoeslag eerder toegekend. Dat gebeurt na 2 jaar in plaats van 5 jaar. Ook wordt de afvalstoffenheffing voor lage inkomens na 2 jaar kwijtgescholden in plaats van 3 jaar. Voor mensen die schulden hebben komt er een pauzeknop, zodat zij even op adem kunnen komen en er een plan voor de toekomst kan worden gemaakt. Het aantal basisbanen krijgt een flinke impuls: van 50 naar 250. 

Meer sociale huur en investeren in Noordelijke wijken
Met in totaal 2500 extra sociale huur- en betaalbare koopwoningen zetten we volop in op betaalbaar wonen. De wijkvernieuwing in De Wijert, Beijum, Indische Buurt/De Hoogte en Selwerd wordt onverminderd voortgezet. Daarnaast komt er een opschaling van de aanpak naar een programma Noordelijke Wijken waarmee de wijkvernieuwing wordt verbreed naar Vinkhuizen, Paddepoel, de Oosterparkwijk en Lewenborg. 

Gemeentelijk energiebedrijf voor een eerlijk klimaatbeleid
De enige manier om de omschakeling naar schone energie voor elkaar te krijgen is door het eerlijk te doen. De gemeente moet daarbij de touwen stevig in handen nemen om zo een  resultaat voor Groningers te halen. Daarom wordt er een gemeentelijk energiebedrijf opgericht. De dingen nodig zijn voor de omschakeling worden voor een groot deel vanuit dit bedrijf geregeld.

Met trots presenteren wij Eelco Eikenaar als wethouder die voor de SP in het gemeentebestuur zal gaan zitten. Hij zal gaan over de volgende onderwerpen: Sociale Wijkvernieuwing, Zorg & Wonen, Huishoudelijke hulp, Armoede, Inkomen & Schulden, Accommodatiebeleid en westelijke wijken in Groningen.

Lees hier onze plannen.

Reageren? Graag!
Mail naar groningen@sp.nl

U bent hier