h

SP-fractie presenteert rapport Meldpunt Evenementen

20 september 2023

SP-fractie presenteert rapport Meldpunt Evenementen

Foto: Dreamstime / Dreamstime

De Groningse SP heeft het rapport Meldpunt Evenementen gepresenteerd.
Op de dag dat de gemeenteraad vergadert over de Toekomstvisie Evenementen presenteert de SP de bevindingen van het onderzoek en zal de resultaten gebruiken bij de discussie in de gemeenteraad.

De SP-fractie heeft tussen mei en september onderzoek gedaan naar de ervaringen van omwonenden van het Stadspark met geluidsoverlast van evenementen. De SP had een online meldpunt, verspreidde flyers en ging langs de deuren. SP-fractievoorzitter Daan Brandenbarg: “Evenementen horen bij de stad Groningen. Daar twijfelt helemaal niemand aan. Maar uit alle gesprekken die we hebben gevoerd blijkt de balans wel zoek. Wat ons betreft wordt de druk op met name de westelijk wijken de komende jaren minder.”

In totaal vulden 369 mensen het meldpunt van de SP in. Van hen gaven 167 (45%) aan overlast te ervaren. Van alle meldingen van overlast is 86% gerelateerd aan geluidsoverlast. Ook verkeershinder en afval worden geregeld genoemd. Hoewel een meerderheid van de meldingen aangeeft geen overlast te ervaren wege de 167 meldingen zwaar voor de SP. Brandenbarg: “Mensen die zich uitspreken tegen geluidsoverlast zijn de afgelopen tijd nogal eens weggezet als ‘klagers’ of ‘zeurders’. Dat zijn het niet. Zij willen ook helemaal geen einde aan alle evenementen. Het zijn inwoners die hun woongenot aangetast zien, waarvan de kinderen soms dagen niet kunnen slapen, die geen rust meer kunnen vinden.”

Wat de SP betreft wordt er bij het opstellen van de evenementenagenda samenhang gezocht in de omgeving van het stadpark, zodat inwoners daar minder dagen geluid ervaren. Daarnaast wil de partij duidelijke rustblokken en rustweken tijdens evenementen en in de evenementenagenda. Brandenbarg: “wij baseren ons standpunt op onze gesprekken en het meldpunt. De mensen die wij spraken vragen geen gekke dingen. Zij willen dat er betere spreiding komt, dat het aantal dagen dat er evenementen zijn wordt ingeperkt, dat met name de bastonen worden beperkt en dat evenementen op tijd stoppen.”

Het rapport met de uitkomsten en analyse van het meldpunt vindt u hieronder terug.

Reactie toevoegen

U bent hier