h

Kom naar de avond over een Nationaal Zorgfonds!

9 november 2023

Kom naar de avond over een Nationaal Zorgfonds!

Foto: Nationaal ZorgFonds

Op donderdag 16 november organiseert de SP Groningen een avond over het Nationaal Zorgfonds. Samen met Groningse zorgverleners gaan we in gesprek over de effecten van het eigen risico en de marktwerking op hun werk en de zorg. Kandidaat-kamerlid voor de SP en huidig zorgwoordvoerder Jimmy Dijk zal de plannen van de SP met de zorg toelichten.  De avond vindt plaats in de Puddingfabriek in Groningen. We starten om 19:00 uur en de entree is gratis.

In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt. Zo simpel is het. Maar er staat een boete van 385 euro op ziek zijn: het eigen risico. De zorg is veel te bureaucratisch. En aan de marketing van zorgverzekeraars en het jaarlijkse overstapcircus worden miljarden verspild. De kwaliteit gaat omlaag, de kosten omhoog. Dat moet anders. Daarom zeggen wij: schaf de zorgverzekeraars af en zet een Nationaal ZorgFonds op. Zonder onnodige bureaucratie en geldverslindende concurrentie. En zonder eigen risico.

We hopen je te zien en met je te bespreken hoe we de beweging voor een Nationaal Zorgfonds weer groot gaan maken in aanloop naar en na de verkiezingen.

Wat: Avond over Nationaal Zorgfonds

Wanneer: 16 november, 19:00 zaal open, 19:30 start

Waar: Puddingfabriek, Viaductstraat 3-4 Groningen

Reacties

Het bevorderen van de volksgezondheid is een publieke taak, gegeven art. 22 van de Nederlandse Grondwet:

"De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid."

Marktwerking van de volksgezondheid heeft te maken met winst en eigen BV's in de gezondheidszorg (ook in de ziekenhuizen). De krenten worden door deze marktwerking uit de pap gehaald, waardoor de toegang tot de gezondheidszorg wordt belemmerd. Met andere woorden: de privatisering van de gezondheidszorg zorgt voor rechtsongelijkheid en mogelijk discriminatie van personen die veel zorg nodig hebben, waaronder veel ouderen en personen met een handicap.

Tegen "private equity" in de zorg!

Tijdens het gesprek van donderdag 16 november jl. met een fysiotherapeute en een psychologe in de voormalige Puddingfabriek in Groningen maakte ik aantekeningen van het huidige zorgstelsel.

A. Op een rij de nadelen van het huidige commerciële zorgsysteem:

1. duurder vanwege het uitstellen van zorg, waardoor mensen nog zieker worden;

2. in relatie met punt 1: meerkosten van de zorg door meer behandelingen;

3. een commerciële prikkel tot meer behandelingen in een ziekenhuis of zorginstelling (uiteraard ook in commerciële zorginstellingen);

4. een enorme bureaucratisering van de zorg, waardoor veel zorg niet kan worden verleend (ik hoorde een percentage van 36% voor het vele verantwoorden van de tijd, die aan de zorg besteed is);

5. veel overspannen werknemers in de zorg (burn outs) en beroepen op de Ziektewet;

6. door bovengenoemde redenen uiteindelijk minder toegankelijkheid van de zorg;

7. zorgverzekeraars gaan uit van wantrouwen in de zorgmedewerkers (vandaar de enorme bureaucratisering van punt 4);

8. zorgverzekeraars gaan op de stoel van de artsen en andere zorgmedewerkers zitten (in mijn woorden: follow the money!);

9. ziekenhuizen kunnen aan het eind van het jaar geen patiënten meer behandelen, omdat het verzekerde geld op is;

10. het beroep van zorgverlener wordt niet aantrekkelijk gemaakt;

11. een vrije artsenkeuze wordt enorm belemmerd door de zorgverzekeraars. Door de contracten met erkende zorgverleners en ziekenhuizen;

12. vooral niet-complexe zorg wordt behandeld;

13. commerciële hulpverleners nemen niet-complexe hulp over en laten complexe zorg over aan dure specialisten van ziekenhuizen (met hun eigen BV's, KBH);

14. rijke burgers kunnen zich wel wenden tot commerciële hulpverleners met rechtsongelijkheid als gevolg;

15. het toenemen van wachtlijsten in de zorg door de bureaucratie, patiëntenstops, de werkdruk van zorgmedewerkers, de ziekte van zorgmedewerkers, gebrek aan zorgmedewerkers en het vertrek van zorgmedewerkers uit het medische of verpleegkundige veld;

16. er is minder tijd voor preventie van de zorg;

17. in de praktijk is er een scheiding tussen de WMO (uitgevoerd door de gemeenten), de Zorgverzekeringswet en de WLZ (tussen huishoudelijke hulp en verpleegkundige zorg);

18. door het eigen risico in de zorg wordt veel zorg gemeden. Met name door jongeren. Uiteindelijk leidt dit tot meerkosten (zie de punten 1 en 2, boven);

19. door het eigen risico in de zorg wordt eveneens psychologische hulp gemeden of uitgesteld aan het einde van het jaar.

B. Nawoord

Conclusie: het huidige zorgsysteem is een nationale ramp. Zo moet zorg in een beschaafd land niet worden behandeld!

In de Nederlandse Grondwet staat in artikel 22 lid 1:

"De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid."

Met andere woorden: de volksgezondheid is een publieke zaak. VAN PUBLIEK RECHT. Vandaar de noodzaak van een Nationaal Zorgfonds als product van publieke wetgeving en publieke financiering via de boeg van de fiscus.

Liberalisme in de zorg ontmantelt de zorg.

Tot uw dienst,

Kees Huizenga

Actueel:

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ommezwaai-zorgautoriteit-laat-zien-het-geduld-met-commerciele-huisartsenketens-is-op~b738de22/

Van 21 november 2023.

De Nza maakt een draai van 180 graden! Uitstekend!

Reactie toevoegen

U bent hier