h
Verkiezingsprogramma

Samenleven

Gelijkwaardigheid, veiligheid
Landelijk

Met grote woorden in de media proberen de kabinetsleden zich voor te doen als 'crimefighters'. De praktijk bestaat echter vooral uit halfbakken maatregelen en het ontkennen van de werkelijkheid: inzetten op preventie is veel beter en goedkoper.

  • Alle Stadjers zijn gelijkwaardig. De gemeente blijft zich hard maken voor een stad waar iedereen zich welkom voelt en treedt hard op tegen vormen van discriminatie en uitsluiting. De subsidies voor het Meldpunt Discriminatie en de zelforganisaties van migranten blijven bestaan.
  • De gemeente blijft de ondersteuning en opvang mogelijk maken van vluchtelingen die op straat gezet worden terwijl ze wel rechtmatig in Nederland verblijven of meewerken aan hun terugkeer.
  • Wijkagenten moeten daadwerkelijk zichtbaar en benaderbaar in de wijken aanwezig zijn. Elk jaar legt de politie cijfers over hun inzet over aan de gemeenteraad.
  • Overlast moet sneller aangepakt worden. Bij problemen in de wijk gaan politie en buurtwerkers direct in gesprek met de overlastveroorzakers.
  • In de huidige situatie in Groningen is er geen enkele aanleiding om het instrument van preventief fouilleren in te zetten, of het cameratoezicht uit te breiden.
  • Er komt een verbod op het plaatsen van mosquito's: apparaten die met een hinderlijke pieptoon jongeren moeten wegjagen.

U bent hier