h
Verkiezingsprogramma

Verplaatsen

Verkeer, vervoer
Landelijk

We mogen op steeds meer snelwegen 130 kilometer rijden. Maar de geprivatiseerde busbedrijven snijden al maar verder in de dienstregeling, de peperdure Fyratreinen staan weg te roesten en de verzelfstandigde spoorbedrijven NS en ProRail weten steeds nieuwe problemen te presenteren aan de reizigers. Verder dreigt de afschaffing van de OV-jaarkaart voor studenten, waardoor zowel de studenten als bus- en treinbedrijven in financiële problemen komen.

  • Bij de uitwerking van de plannen voor de nieuwe Zuidelijke Ringweg moet er maximale aandacht zijn voor de verkeersveiligheid en het tegengaan van sluipverkeer en geluidsoverlast.
  • Problemen in buurten door een grote parkeerdruk worden in nauwe samenspraak met de bewoners aangepakt. Hierbij geldt het principe dat de mensen zelf het beste weten wat er in hun buurt moet gebeuren, zoals het wel of niet invoeren van betaald parkeren.
  • Om Groningen bereikbaar te houden met het openbaar vervoer moeten:
    • (snelle) buslijnen uit de regio directer verbonden worden met belangrijke locaties zoals Zernike, Kardinge, P+Rlocaties en ziekenhuizen.
    • stads- en streekbuslijnen minder langs de Grote Markt rijden.
    • de bestaande stadsbuslijnen en bushaltes in de wijken gehandhaafd blijven.
  • Fietsenstallingen blijven gratis. Dat geldt ook voor de nieuw te bouwen grote stalling bij de Grote Markt. Fietsen die hinderlijk gestald staan in de openbare ruimte worden sneller verwijderd.

U bent hier