h
Woningen voor Groningen

Inleiding

Groningen groeit. Dat is logisch, want Groningen is een heerlijke gemeente om in te wonen. De stad is erg in trek en mensen in Haren en Ten Boer zijn met recht trots op hun dorpen, het groen en de voorzieningen. Voor zo’n aantrekkelijke gemeente moet er voor iedereen goede, betaalbare, energiezuinige en gezonde woonruimte zijn, voor alleenstaanden en gezinnen, voor huurders en kopers, voor starters, jongeren en ouderen. Dat is helaas nog niet altijd het geval.

Een dak boven je hoofd is een absolute basisbehoefte. Die basisbehoefte staat in Groningen onder druk. In onze volkshuisvesting kampen de sociale huurwoningen met fors achterstallig onderhoud. Dat leidt tot schimmel, tocht en vocht in deze woningen. Daarbovenop hebben huurders steeds minder zeggenschap over hun woningen. In de vrije sector rijzen de huren de pan uit. Louche huisjesmelkers hebben praktisch een monopolie op jongerenwoningen. Woningen worden opgekocht door (buitenlandse) vastgoedinvesteerders die er dure appartementen van maken. Daardoor zit de woningmarkt volledig op slot en is het voor starters steeds moeilijker om een huis te kopen. Daar waar wel nieuwbouw wordt ontwikkeld zijn dat vooral vaak dure koopwoningen, enkel bereikbaar voor mensen met een dikke portemonnee.

Goede huisvesting voor iedereen is volgens de SP één van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren. De SP is daarin ambitieus. Wij willen dat onze volkshuisvesting weer iets wordt waar Groningen en Groningers trots op zijn. Met betaalbare en energiezuinige woningen, waarbij de kosten van energiebesparende maatregelen op een rechtvaardige manier worden verdeeld. Door gemengd te bouwen en de juiste keuzes te maken zien we een ongedeelde stad voor ons, zonder ghettovorming van villabewoners in het zuiden van de stad en een concentratie van statushouders, ex-verslaafden of ex-gedetineerden in onze straten, buurten en dorpen.

In deze brochure zet de SP Groningen haar visie en voorstellen voor volkshuisvesting uiteen. Dat zijn wat ons betreft geen losse voorstellen waaruit kan worden geshopt. Wat de volkshuisvesting betreft hangt alles met elkaar samen en zullen heldere keuzes gemaakt moeten worden. De SP maakt deze keuzes.

U bent hier