h

Blijf niet mokkend aan de kant staan

29 september 2016

Blijf niet mokkend aan de kant staan

De zeggenschap van inwoners over Park Selwerd is flink uitgebreid na acties van buurtbewoners dit voorjaar. Eerst wilde het stads-bestuur vóór het voorjaar het fietspad aanpakken. Doordat de buurt zo'n 200 handtekeningen verzamelde en herhaaldelijk insprak in de gemeenteraad zijn de plannen voorlopig uitgesteld.

In mei mochten mensen hun eigen ideeën over Park Selwerd aandragen. Afgelopen maand zijn de uitgewerkte mogelijkheden aan de buurtbewoners
gepresenteerd.  De plannen lopen nogal uiteen, net als de wensen van de bewoners. Begrijp me goed: de SP is blij dat bewoners uiteindelijk zijn betrokken bij de plannen voor Park Selwerd. Helaas is dit veel te laat gebeurd.

Daardoor is het bijna niet mogelijk om een breedgesteunde aanpak van het park voor elkaar te krijgen. Dus wordt het voor de gemeenteraad moeilijk om een aanpak te kiezen waar een groot deel van de buurtbewoners achterstaan.

Volgens het stadsbestuur zou het stadsoverstijgende belang van de fietsroutes, de inspraak op wijkniveau overbodig maken. Gelukkig is zij tot inkeer gekomen. In de toekomst wil de SP dat buurtbewoners veel eerder worden betrokken bij plannen van de gemeente. Dan kunnen plannen samen met inwoners gestalte krijgen en kan de gemeenteraad besluiten nemen waar de meeste mensen achterstaan.

De acties van de omwonenden van Park Selwerd hebben ervoor gezorgd dat zij meer zeggenschap krijgen over hun eigen leef- en woonomgeving. Doordat zij niet mokkend aan de kant bleven staan, hebben ze
aangetoond dat actievoeren werkt!

U bent hier