h

Een beter milieu bereik je door het te organiseren

28 maart 2017

Een beter milieu bereik je door het te organiseren

In de jaren '90 begon de Rijksoverheid met de Postbus 51-commercials waarin werd verkondigd: "een beter milieu, begint bij jezelf". Sindsdien is er veel overheidsgeld en energie gestoken in bewustwordings-campagnes, consumentencampagnes en keurmerken.

Dit alles pas perfect in het neoliberale tijdsgewricht dat eind jaren '80 en begin jaren '90 opkwam en dominant werd.

Mensen werden persoonlijk aangesproken op het feit dat onze samenleving veel verspilt en dat daarmee ernstige milieuverontreiniging en zelfs klimaatverandering aanstaande is. Iedereen kan de redder van de planeet zijn, was de schijn.

Ondertussen werd strijd tegen vervuilende bedrijven gevoerd. Er werd afgedwongen dat vervuilde grond werd opgeruimd, roetfilters werden geïnstalleerd en er werd gestopt met het gebruik van asbest. Dit werd bereikt doordat omwonenden en getroffenen samenkwamen, onderzoek deden en publiciteit zochten. De vervuiler moet maar betalen vonden zij en dat werd breedgedragen. Door zich te organiseren dwongen zij de overheid om maatregelen te nemen.

Hoe wrang is het dat “de vervuiler betaalt” nu gebruikt wordt om onze afvalverwerking verder te privatiseren: Tot het probleem van het individu te maken? Dat de VVD en D66 onze afvalverwerking willen vermarkten, dat mag geen verrassing heten. Dat GroenLinks hier pleitbezorger van is, laat zien dat zelfs zij besmet zijn door het economisme. Verder is er geen touw vast te knopen aan de standpunten van de lokale partijen Stadspartij en 100% Groningen. Door gebrek aan visie is dat een patroon dat al jaren speelt en steeds erger lijkt te worden.

De inwoners van Groningen weten wat zij nodig hebben voor een schone leefomgeving: Ten eerste gezamenlijke aanpak van het zwerfvuil en bijvoorbeeld even een zak weggooien die bij de container is geplaatst. Ten tweede een gemeente die snel reageert op grote(re) dumpingen, rotzooi en niet-werkende containers. Ten derde veel mogelijkheden om afval gescheiden aan te bieden. Ten vierde een goede nascheiding van het restafval en als laatste een beperking van het verpakkingsmateriaal en beter hergebruik daarvan.

In plaats van de echte producenten van afval aan te pakken, namelijk de verpakkingsindustrie, pakt het stadsbestuur nu stadjers die niet altijd invloed hebben op hun hoeveelheid afval. Door dit te doen met een financiële prikkel, spreekt het stadsbestuur de stadjers alleen aan op hun rol als individu en consument. Daarmee wordt de solidariteit in het schoonhouden van straten ondermijnd. Het grotere belang wordt tot ondergeschikt doel: een beter milieu door het beperken van afval.

De SP vindt het goed als mensen zich bewust zijn van onze afvalproductie. Maar dit zou de bijvangst moeten zijn en niet het doel! Door omstandigheden te veranderen, zodat Stadjers meer en betere mogelijkheden hebben om te scheiden, kunnen we hergebruik verbeteren. De SP wil dat mensen dagelijks, op hun werk, in de winkels en op scholen de mogelijkheid hebben afval te scheiden en aan te bieden. Zo veranderen we de omstandigheden en dwingen we bedrijven en instellingen om om hergebruik te verbeteren.

Daarvoor is wel noodzakelijk dat het restafval ook daadwerkelijk geschikt is voor hergebruik. Een boete voor afval in de laatste schakel van de hele productieketen (van het kweken van groente, tot verpakken, tot het in de winkel ligt) is lang niet genoeg om restafval te beperken en hergebruik te stimuleren. Deze consumenten-'keuze' dwingt bedrijven niet hun strategie aan te passen, hoe bewust men ook met hun afval omgaat!

Onze afvalproductie en het terugdringen daarvan moeten we gezamenlijk aanpakken. Daarom heeft de SP een plan met 5 richtingen uitgestippeld. Niet de stadjer is aan zet, maar de gemeente, bedrijven en instellingen in de stad. Zo organiseren wij een beter milieu!

  1. Organiseer minimaal 2 keer per jaar een milieustraat per wijk voor grofvuil en chemisch afval.
  2. Regel meer mogelijkheden voor afvalscheiding door huishoudens.
  3. Maak afspraken voor afvalreductie van 5 tot 10 procent per bedrijf of instelling.
  4. Alle winkels, scholen en instellingen zorgen voor minimaal 1 recycle- en inzamelpunt.
  5. Pak de verpakkingsindustrie aan door een stevige lobby met bondgenoten in Den Haag

Foto: SP Groningen

U bent hier