h

Stop de subsidies voor ontgroeningen

5 oktober 2016

Stop de subsidies voor ontgroeningen

Er lijkt geen dag voorbij te gaan zonder nieuws over de studentenvereniging Vindicat. Seksistische banga-lijsten, machtswellustige praktijken tijdens de ontgroening, mishandeling met hersenletsel tot gevolg, schieten met een luchtbuks op elkaars huizen. Niets lijkt te gek voor deze toekomstige “intellectuele” elite.

Ook de meningen erover lezen we elke dag in de krant en online. De universiteit, hogeschool en gemeente hebben laten weten van Groningen een ontgroeningsvrije stad te willen maken. VVD en Student en Stad nemen het aan de andere kant weer op voor de ontgroeningen, want het hoort erbij. Ofzo. Een incident zou niet gebruikt mogen worden om ontgroeningen voor iedereen onmogelijk te maken. Het is bijna grappig uit de mond van een partij die elk incident met fraude in de bijstand aangrijpt om weer strengere regels te bedenken.

Nog los van hoe je denkt over ontgroeningen. U kunt het van een SP’er, met als kernwaarden menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid, vast wel raden. Maar nog los daarvan, is het wel idioot dat wij allen indirect meebetalen aan clubs waar men op een dergelijke ongelijkwaardige, seksistische en gewelddadige manier met elkaar om gaat. De Hanzehogeschool en de RUG, beide publieke instellingen, betalen namelijk aan mee aan bestuursbeurzen voor deze clubs. Vindicat alleen al krijgt 33.315 euro per jaar voor haar bestuurders. Een beurs? Was die niet afgeschaft voor studenten? Ja, dat klopt.

Het kan zo zijn dat een vereniging voor studenten een maatschappelijk nut dient, en dat we bestuurders daarvan compenseren voor studievertraging. Dat is prima in het geval van sportorganisaties, topsportbeurzen, culturele studentenverenigingen of inhoudelijke studieverenigingen. Het maatschappelijk nut van Vindicat ontgaat mij volledig. Dus totdat zij zich normaal gedragen lijkt het mij zinnig dat deze subsidie wordt ingetrokken.

Kan het dan wel normaal bij dit soort clubs? Je zou er bijna aan gaan twijfelen. Maar in de jaren ‘70 had Vindicat geen ontgroening. Er werd kennis gemaakt “op voet van gelijkheid”. Het kan dus wel. Iets om voor de strijden! Ik roep vindicaters die niet seksistisch zijn, wél verstand en geen gewelddadige inborst hebben dan ook op in opstand te komen. Voert actie! Maak een einde aan die idiote ontgroeningen en maak je vereniging klaar voor deze moderne tijd. Voor activistisch advies kan je altijd bij deze SP’er terecht.

U bent hier