h

De gigantische olifant die het uitzicht van de VVD belemmert

17 maart 2014

De gigantische olifant die het uitzicht van de VVD belemmert

Tijdens een lezing afgelopen september in De Rode Hoed zei Mark Rutte: "Visie is als een olifant die het uitzicht belemmert." Volgens hem betekent dit dat de overheid minder visie moet hebben maar zich vooral moet terugtrekken. Bovendien moeten mensen volgens Rutte zelf meer initiatief nemen, meer eigen verantwoordelijkheid dus.

 

De afgelopen weken ben ik als lijsttrekker van de SP in Groningen bij veel debatten geweest, van debatten over woningbouw en stedelijke ontwikkeling tot debatten bij de commerciële club en de (Afrikaanse) zelforganisatie Gandal Foli. En natuurlijk niet te vergeten 'Het Grote Zorgdebat' in het Martiniziekenhuis en het debat 'Groningen als sociale stad' dat georganiseerd werd door 13 maatschappelijke organisaties.

Opvallend was de afwezigheid van de VVD bij alle debatten met het thema ‘Zorg’, terwijl juist dit het belangrijkste thema van deze verkiezingen is. Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten nieuwe taken rondom zorg, jeugdzorg en de begeleiding van mensen naar werk. Deze nieuwe taken gaan gepaard met flinke bezuinigingen: in bepaalde gevallen tot wel 40 procent.

Dan mag je toch verwachten dat een volwassen partij als de VVD hier ook een visie op heeft en verantwoording voor deze bezuinigingen van haar kabinet aflegt aan de kiezer. Als ik het verkiezingsprogramma van de VVD lees, staat er over de overgang van zorg naar de gemeente slechts het volgende:

"De gemeente geeft alle zorgaanbieders de ruimte om zorg aan te bieden. Niet alleen de gevestigde partijen kunnen meedingen, maar ook nieuwe (kleine) partijen krijgen deze mogelijkheid. Om de beoogde efficiëntieslag te kunnen slaan, is samenwerking binnen het sociaal domein noodzakelijk en worden dubbele specialisaties en administraties voorkomen."

Snap u dit? Meer markt en concurrentie, maar wél meer samenwerking om een ‘efficiëntieslag’ te kunnen slaan. Kan het nog tegenstrijdiger? Volgens mij staat er een gigantische olifant in het uitzicht van de VVD. Dit verklaart ook waarom de VVD debatten over de zorg mijdt: ze hebben echt geen idee!

Toen ik vrijdagmiddag bij OOG Forum toch met VVD-lijsttrekker Joost van Keulen in debat kon over zorg, kwam hij ook logischerwijs niet verder dan holle frasen als: "De zorg moet gewoon goed geregeld zijn." Hoe? Geen idee. Mensen zullen wel meer 'eigen verantwoordelijkheid' moeten nemen van de VVD, oftewel: "Zoek het zelf maar uit."

Ik maak me zorgen over de toekomst van de zorg. De gigantische kortingen op de taken zoals thuiszorg, dagbesteding en inkomensondersteuning van chronisch gehandicapten roepen om groot verzet. Wordt de afbraak door dit VVD en PvdA kabinet tóch doorgezet, dan hebben wij een plan klaarliggen hoe we de solidariteit in de zorg dan het beste kunnen organiseren. Dat kunt u hier lezen.

De SP levert met Jannie Visscher al 8 jaar de Wethouder Zorg & Welzijn. Afgelopen maand werd Groningen door de Abvakabo uitgeroepen als op een na beste beste stad voor Thuiszorg. Voor goede zorg, mét een visie gebaseerd op menselijke waardigheid en solidariteit, kunt u dus het beste op de SP stemmen.


Ook de lijsttrekker van de Stadspartij geeft het stemadvies om op de SP te gaan stemmen wanneer u wilt dat de zorg goed georganiseerd wordt:

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier