h

"Extra" geld voor de zorg?

22 april 2014

"Extra" geld voor de zorg?

Vorige week dinsdag werd bekend dat het kabinet 360 miljoen minder gaat bezuinigen op de zorg. Door te stellen dat zij 360 miljoen extra uittrekken voor de zorg verbloemen de VVD, PvdA en de gedoogsteuners D66, CU en SGP de draconische bezuinigingen op de langdurige zorg, de jeugdzorg en de begeleiding van mensen naar werk.

Ruim 3,5 miljard aan geplande bezuinigingen op de zorg gaan gewoon door. Deze bezuinigingen zullen volgens de SP leiden tot onmenselijke situaties. Nu al dreigen verzorgingshuizen te sluiten, waardoor onze oudere gedwongen moeten verhuizen of langer thuis moeten blijven wonen terwijl er ook nog eens 40 procent op de thuiszorg wordt bezuinigd.

Vorige week dinsdag ging mijn telefoon. Ik kreeg een 86 jarige vrouw aan de lijn. Zij vertelde dat ze gelijk na de Tweede Wereldoorlog aan het werk ging. 45 jaar lang heeft zij gewerkt en het land en onze sociale voorzieningen mede opgebouwd. Nu woont zij in alle tevredenheid in het Heymancentrum, een verzorgingstehuis in Corpus den Hoorn. De verzorging en verpleging is volgens haar prima en de mensen werken er hard. Ze vertelde dat ze een een klein pensioen heeft van 197 euro per maand, bovenop haar AOW.

Ze belde niet om te klagen maar verkondigde strijdbaar:

"Het is toch niet normaal. We worden van alle kanten gekort: 61 euro per maand minder van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg); 19 euro per maand minder aan huurtoeslag; 99 euro per jaar minder aan compensatie van het eigen risico. Dit is al 1059 euro per jaar minder. Ze plukken ons gewoon kaal!"

Vorige week dinsdag beweerde de VVD, PvdA, D66, CU en SGP trots dat ze 360 miljoen euro minder gaan bezuinigen op de zorg. Diezelfde dag werd ik gebeld door een 86 jarige vrouw die zich niet voor de gek laat houden.

U bent hier