h

De PvdA speelt verstoppertje

13 januari 2017

De PvdA speelt verstoppertje

Het kabinet Rutte/Asscher heeft fors bezuinigd op de thuiszorg. De gemeente kreeg vanaf 2015 wel de verantwoordelijkheid maar met ongeveer 35 procent minder budget. Dit maakt het voor gemeenten een zware opgave het goed te doen. Maar wethouder Schroor (D66) maakt het wel erg bont.

Onder zijn verantwoordelijkheid werden thuiszorgcliënten eind 2014 via een website voorbereid op veranderingen in de zorg. Door middel van "nuttige" tips werden mensen gewezen op hun zelfredzaamheid. Zo werden zij gewezen op hulpmiddelen die te koop zijn om huishoudelijk werk te verlichten, zoals een stofzuiger, een afwasmachine of een droger. Alsof zorgvragers infantiel en stupide zijn.

Een jaar later, toen vele thuiszorgcliënten al flink in uren waren gekort de grootste thuiszorgorganisatie van Groningen failliet. TSN gaf in november 2015 aan financiële problemen te hebben. In februari 2016 moesten de SP en de FNV ontdekken dat onder de verantwoordelijkheid van wethouder Schroor (D66) ruim 150 cliënten weken geen thuiszorg hadden gekregen. Een aantal weken later ging TSN failliet. Onder het mom van "daar gaan wij niet over" keek wethouder Schroor niet in de spiegel maar schoof de verantwoordelijkheid volledig af op TSN.

En nu blijkt dat er in 2016 ongeveer één miljoen euro op de thuiszorg is overgehouden. Geld dat bedoeld is voor het leveren van thuiszorg. Terwijl cliënten op 2,5 uur thuiszorg per week zijn teruggezet, houdt de gemeente 20 procent van het budget voor de thuiszorg over. Om nog niet eens te spreken over de verhoogde eigen bijdragen. Conclusie: thuiszorgcliënten worden gekort en de gemeente houdt één miljoen over.

Van een D66-wethouder mag je het uitkleden van sociale en zorgvoorzieningen verwachten. De overheid moet zich volgens deze 'blije liberalen' terugtrekken en mensen moeten "in hun kracht gezet worden" om "de zelfredzaamheid te bevorderen". Ook VVD-ers verpakken deze afbraak door mensen te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid van mensen. Oftewel: zoek het zelf uit.

Maar waar is de PvdA? Eind 2015 organiseerden zij een openbare avond over de thuiszorg. Op de lokale PvdA-website wordt gesteld dat het gemeentebestuur zich moet inzetten voor baanbehoud, dat de gemeente niet meer moet korten dan noodzakelijk en dat de zorg niet te goedkoop mag worden ingekocht.

PvdA-fractievoorzitter Carine Bloemhoff zei in juli 2016 nog dat het stadsbestuur meer moet leveren om het vertrouwen van inwoners in de lokale overheid niet te verliezen. Maar als blijkt dat er door het korten op de thuiszorg één miljoen euro over is gebleven, is de PvdA onzichtbaar. Dan speelt zij verstoppertje achter de brede rug van 'blije liberaal' wethouder Schroor (D66). Hierdoor zet de PvdA de thuiszorg van cliënten en de banen van thuiszorgwerkers op het spel.

U bent hier