h

Zorg

11 maart 2024

Actieavond Nationaal Zorgfonds

Foto: SP

Afgelopen donderdag spraken bijna 20 mensen over de problemen in de zorg op de actieavond van het Nationaal Zorgfonds. Centraal stond dat de marktwerking in de zorg leidt tot veel bureaucratie, een hoge werkdruk en het mijden van zorg. Ook werden er plannen gemaakt om dit aan de kaak te gaan stellen.

Lees verder
1 juni 2021

Brede steun voor meer waardering en betere beloning zorgverleners

Foto: SP

Met een spandoek van 25 meter breed toonde de SP Groningen zich vandaag solidair met zorgverleners. Al ruim voor de coronopandemie gaven werknemers en vakbonden aan dat de waardering en beloning beter moeten om personeel voor de zorg te behouden.

Lees verder
9 oktober 2020

SP Hulp- en Informatiedienst heropent meldpunt voor zorg

Foto: SP

De Groningse SP Hulp- en Informatiedienst heropent het Meldpunt voor Zorg.

Lees verder
21 juni 2017

SP wil opheldering over beperken stadse WMO-vervoer

De SP-fractie vraagt het stadsbestuur om opheldering over de berichten rondom het stadse WMO-taxivervoer. Het Dagblad van het Noorden berichtte woensdag dat vervoerder BIOS aan de bel trekt omdat WMO-pashouders in de toekomst geen ritten meer buiten de stad mogen maken. De SP is verbaasd over deze berichten omdat bij de eerdere besprekingen van het WMO-vervoer hier nooit sprake van is geweest.

Lees verder
5 juni 2017

Uitblinken in inzet en eenvoud

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de financieringen en uitvoering van zorgtaken zoals de thuiszorg, dagbesteding en jeugdzorg. Dat de zorg daardoor dichtbij de mensen in de buurt georganiseerd kan worden, is een groot voordeel waar de SP al jaren voor pleit. Maar deze verschuiving van taken naar de gemeenten ging gepaard met enorme bezuinigingen van het Rijk.

Lees verder
15 februari 2017

SP wil eigen bijdragen thuiszorg verlagen

De SP zal vandaag in de gemeenteraad van Groningen voorstellen om de eigen bijdragen voor thuiszorg te verlagen. In het clienttevredenheidsonderzoek van de gemeente Groningen geeft 1/5 van de respondenten aan door de hoogte van de eigen bijdrage minder zorg af te nemen of hier in het geheel van af te zien. Volgens de SP mogen kosten nooit een drempel zijn voor Stadjers om de zorg te krijgen die zij nodig hebben.

Lees verder
1 februari 2017

9 februari actiebijeenkomst Nationaal Zorgfonds in Selwerd

Op donderdag 9 februari om 19:30 organiseert de SP een actie- en informatiebijeenkomst over het Nationaal Zorgfonds in buurtcentrum Sonde 2000 in Selwerd. Tijdens de avond zal de SP haar plannen voor een nationaal zorgfonds zonder eigen risico toelichten. Bovendien worden met de aanwezigen om de beweging voor een nationaal zorgfonds nog groter te maken. Wil jij, samen met al bijna 250.000 mensen, meebouwen aan die beweging? Kom dan langs!

Lees verder
13 januari 2017

De PvdA speelt verstoppertje

Het kabinet Rutte/Asscher heeft fors bezuinigd op de thuiszorg. De gemeente kreeg vanaf 2015 wel de verantwoordelijkheid maar met ongeveer 35 procent minder budget. Dit maakt het voor gemeenten een zware opgave het goed te doen. Maar wethouder Schroor (D66) maakt het wel erg bont.

Lees verder
30 december 2016

Man, wat ben je overbodig, onnodig en verspillend

Het lokale comité voor een Nationaal ZorgFonds heeft een parodie gemaakt op de bekende Menzis-reclame. Hiermee willen zij de absurditeit van het oversgapstapcircus van verzekeraars rondom de jaarwisseling aankaarten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier