h

De gevestigde orde heeft van Wilders niets te vrezen

10 maart 2017

De gevestigde orde heeft van Wilders niets te vrezen

De elite. Wilders heeft het er vaak over. Terecht maken mensen zich druk over de kloof tussen hardwerkende mensen en de politiek-bestuurlijke elite. Mensen hebben het gevoel niet in beeld te zijn, dat de politiek er niet voor hun is. Dat dagelijkse problemen in hun buurten en wijken er niet toe doen. Helaas is dat vaak ook zo.

Tijdens een uitzending van Pauw & Jinek werd premier Rutte geconfronteerd met bewoners uit Groningen. De kloof tussen mensen in ons landen de politiek-bestuurlijke elite is zelden zo treffend in beeld gebracht. Om niet in deze val te trappen gaan wij, tijdens en buiten verkiezingstijd, veelvuldig langs de deuren in de stad. Als we dat doen spreek ik veel huurders, zorgbehoevenden, werkenden en ouderen die zich vergeten voelen. Helaas is dat vaak ook zo.

Ook hoor ik vaak onbegrip aan de deuren. Onbegrip dat ouderen onvoldoende zorg krijgen, jongeren hun studiefinanciering zijn kwijtgeraakt, maar ondertussen wel vluchtelingen opgevangen worden. Dan hoop ik altijd op begrip voor de situatie van mensen die op de vlucht zijn voor oorlog, haat en geweld. Gelukkig is dat vaak ook zo.

Wilders maakt gebruik van het onbegrip en het gevoel bij mensen dat de overheid er niet voor hun is. Maar wat Wilders vervolgens doet is dat hij ouderen, jongeren en werkende mensen tegen elkaar uitspeelt, zonder de daadwerkelijke problemen die onder dit gevoel liggen aan te pakken. Daarom heeft de gevestigde orde, Wilders z'n elite, niets van hem te vrezen. De graaiende bankier, de miljonair, de zelfverrijkende woningbouwcorporatiedirecteur, de winstmakende zorgverzekeraars, de NAM (Shell/Exxon Mobile) en de belastingontwijkingen multinational hebben van Wilders niets te vrezen. Het lijkt alsof Wilders dezelfde elitaire vrienden heeft als Rutte. En dat is ook zo.

Met steun van Wilders schrapte het kabinet Rutte I 70.000 sociale huurwoningen . Hij steunde de verhoging van het eigen risico en houdt winstmakende zorgverzekeraars de hand boven het hoofd. Hij pampert multinationals door hen geen belasting te laten betalen en ook de NAM gaat bij Wilders vrijuit. Het lijkt alsof Wilders dezelfde keuzes maakt als Rutte. En dat is vaak zo.

De SP pakt de kloof tussen de elite en de bevolking echt aan. Wij bouwen extra huurwoningen en geven huurders de zeggenschap terug over hun woning en wijk. Wij slopen de winstmakende zorgverzekeraars en het eigen risico uit de zorg. Wij laten banken, multinationals en miljonairs fatsoenlijk belasting betalen en verhogen het inkomen van werkenden, werkzoekenden en ouderen. Wij draaien de gaswinning terug en donderen de NAM uit het systeem. Een elite die dat niet wil heeft alleen wat te vrezen van mensen die strijden voor hun recht. Al die mensen vinden de SP aan hun zijde. En dat blijft zo!

U bent hier