h

Geen rechten afbreken, maar rechten opeisen

5 december 2019

Geen rechten afbreken, maar rechten opeisen

Bijstand is een recht. Het was ooit bedoeld om mensen die zonder werk kwamen te zitten bestaanszekerheid te garanderen. De Algemene Bijstandswet werd in 1965 ingevoerd door Marga Klompé, minster van de Katholieke Volkspartij (KVP). Deze partij is later opgegaan in het CDA.

Minister Klompé voerde de Bijstandswet in zodat bijstand en armenzorg niet meer van liefdadigheid en willekeur afhankelijk waren. De wet beschermde niet alleen tegen armoede, maar maakte het mogelijk dat bijvoorbeeld vrouwen konden scheiden, omdat ze financieel onafhankelijk konden worden van hun man. Maar ook moest de bijstandsuitkering in de 'noodzakelijke kosten van levensonderhoud' voorzien en Klompé zei: 'Een bloemetje op tafel hoort erbij'. 

Werkloosheid is een organisatorisch probleem. Door onze economie anders in te richten kunnen we de werkloosheid oplossen.

Dit ideaal lijkt verdwenen. Er wordt vooral gesproken over “iets terug doen voor je uitkering”. Dat moet dan in de vorm van een tegenprestatie of werken met behoud van uitkering. VVD-minister Van der Ark wil nu dat alle gemeenten de tegenprestatie gaan verplichten. Daarmee is werkeloosheid geen probleem van de economie, maar is tot een probleem van het individu verworden. Van bedrijven wordt niets gevraagd. Het is de wereld op zijn kop.

Want werkloosheid is een organisatorisch probleem. Door onze economie anders in te richten kunnen we de werkloosheid oplossen. Als we het probleem van werkloosheid de economie in willen trekken moeten we geen tegenprestatie vragen of mensen met behoud van uitkering laten werken. Dan moeten we een indienstneemnorm aan bedrijven opleggen. Hiermee leggen we bedrijven met meer dan 100 werknemers een quotum op. Zij moeten een minimaal aantal werkzoekende aannemen die nu langer dan een jaar werkloos zijn. Samen met de gemeente betalen zij de kosten voor bij- en omscholing. De gemeente zorgt de eerste 6 maanden voor begeleiding en eventueel een tijdelijke loonkostensubsidie.

Bijstand is een recht. Meer mensen van passend en betaald werk voorzien is onze plicht. Daarvoor moeten we niet bestaande rechten afbreken maar juist het recht op werk opeisen. Als wij van tegenprestatie naar indienstneemnorm willen, dan moeten we onze economische orde fundamenteel veranderen door het anders te organiseren. Dat is een prestatie de we samen moeten leveren.

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier