h

PvdA speelt met lot van uitgeprocedeerden

5 april 2014

PvdA speelt met lot van uitgeprocedeerden

Afgelopen dinsdag maakte het kabinet van PvdA en VVD bekend dat het plan voor de strafbaarstelling van illegaliteit is ingetrokken. Hiermee is een maatregel van tafel die op grote schaal mensenrechten schendt. De SP, die zich jarenlang heeft verzet tegen de doorvoering van deze strafbaarstelling, heeft het politiek spel van PvdA en VVD met lede ogen aangezien en is blij en opgelucht.

Verzet in Groningen

Een jaar geleden heeft de Groninger gemeenteraad zich op initiatief van de SP uitgesproken tegen de strafbaarstelling van illegaliteit. Volgens de vorige raad leidt het tot mensonwaardige situaties doordat uitgeprocedeerden zich aan het zicht van de overheid zullen onttrekken. Bij ziekte van henzelf of hun kinderen zullen mensen laat of niet medische hulp zoeken en kinderen kunnen niet meer naar school. Uitbuiting door bijvoorbeeld huisjesmelkers ligt op de loer. Criminaliteit en prostitutie wordt voor sommigen de enige mogelijkheid om in onderhoud te voorzien.

Al jarenlang komt de SP in Groningen in actie om de situatie voor asielzoekers en uitgeprocedeerden te verbeteren. De eigen bijdrage die asielzoekers vanaf 1 januari 2014 moeten betalen voor medicijnen wordt door de gemeente Groningen vergoed. In de stad is jarenlang het vluchtalarm geluid om onvrede over het Nederlandse asielbeleid te laten horen. Al in 2006 verzette de gemeente zich tegen het oppakken en vastzetten van uitgeprocedeerden. Een belangrijke reden daarvoor is dat de strafbaarstelling niet werkt: veel mensen met een uitgeprocedeerde status wachten op toelating door het land van herkomst. Dat kan jaren duren en uitgeprocedeerden kunnen geen kant op.

ROOD Groningen bij het Vluchtalarm

Lot van uitgeprocedeerden op het spel

Dat deze overwinning een bittere nasmaak heeft valt te wijten aan de opstelling van de PvdA in deze kwestie, die het lot van uitgeprocedeerden letterlijk op het spel heeft gezet. Tijdens de coalitievorming in 2012 hebben de PvdA en de VVD een kaartspel van hun verkiezings-programma's gemaakt en in een razend tempo standpunten uitgewisseld. De VVD kreeg de strafbaarstelling van illegaliteit in handen. Zo gebeurde het dat Samsom tegen de wil van zijn achterban in jarenlang de strafbaarstelling van illegaliteit heeft verdedigd.

Na de nederlaag van de PvdA en de VVD afgelopen gemeenteraadsverkiezingen hebben beide partijen opnieuw hun kaarten geschud. Zowel om de achterban terug te winnen als om gedoogpartijen als de ChristenUnie binnenboord te houden, speelde Samsom opnieuw het politieke spel en haalde een streep door de strafbaarstelling van illegaliteit. Dit in ruil voor een half miljard euro extra voor de rijken, want mede-verliezer VVD wilde er wel wat voor terug.

Duidelijk is dat het lot van mensen dankzij het huidige kabinet niet afhangt van weloverwogen keuzes waarbij menselijke waardigheid het uitgangspunt is. Er lijkt een ruilspel van de levens van uitgeprocedeerden te zijn gemaakt. Daarmee heeft de PvdA haar kaarten laten zien en haar menselijke gezicht ongeloofwaardig gemaakt.

U bent hier