h

De wereld van het stadhuis en de werkelijkheid van alle dag

15 oktober 2014

De wereld van het stadhuis en de werkelijkheid van alle dag

Als raadslid kun je je dagen meer dan vullen met het aflopen van gemeenteraadsvergaderingen, commissiebijeenkomsten en werkbezoeken. Helemaal als je de niet aflatende stroom van beleidsnota’s, collegebrieven, begrotingen, jaarverslagen en agenda’s doorworstelt.

Over de meest uiteenlopende onderwerpen van zuidelijke ringweg tot parkeertarieven, de rode loper tot Letsgro, van bestemmingsplannen tot wmo rollen de digi-pagina’s binnen.

Als je niet uitkijkt wordt de wereld van de democratische tredmolen jouw kijk op de werkelijkheid. De werkelijkheid waar bewoners van onze stad dagelijks mee te maken hebben, in hun straat, in hun omgeving, in hun privé situatie, de eigen werkelijkheid van mensen, waarin de aantasting van de hoogte van hun inkomen, de crises-onzekerheid omtrent de toekomst en bedreigingen van de kwaliteit van hun woonomgeving, de werkelijkheid, die voor een deel bepaald wordt van hetgeen op het “stadhuis” bedacht wordt.

De SP is bij uitstek de politieke beweging die die werkelijkheid voor het voetlicht brengt, ook in het “stadhuis”. SP-raadsleden draaien vanzelfsprekend volop mee in activiteiten die door de SP-afdeling georganiseerd worden. Daarnaast, regelmatig benaderen (groepen) bewoners de fractie met vragen en kneltoestanden. We zien die voorbij komen bij OOG TV, het Dagblad of andere media. We maken een ronde langs de bewonersorganisaties in de stad. Dat zijn allemaal kanalen voor ons als raadsleden.

Om eens een beeld te geven een aantal contacten die ik het afgelopen jaar heb opgedaan:

  • in Lewenborg zetten een aantal vrijwilligers zich met hart en ziel in voor hun Vlindertuin. Hun inzet wordt gefrustreerd door slechte samenwerking in de wijk;
  • in Vierverlaten zitten een aantal bewoners aan te kijken tegen een gigantische afvalbult van een aanpalend bedrijf
  • in de Held worden mensen getrakteerd op een frietkraam vlak voor hun deur
  • aanwonenden van de A7 in Hoogkerk hebben last van het verkeerslawaai en willen de verkeerssnelheid terug gebracht hebben tot 80 km/u
  • de bewonersorganisatie VWH in ’t westelijk stadsdeel ziet z’n toekomst in gevaar komen door gemeentelijke bezuinigingen;
  • een onveilige zebraoversteek bij een school in Vinkhuizen.

Allemaal kwesties waarin betrokken bewoners contact hebben gezocht met de SP-fractie. Allemaal kwesties waarin mensen zich onvoldoende gehoord voelen door gemeentelijke instanties.

Als raadslid neem ik contact op. Adviseer mensen hoe zij zich zelf sterk kunnen maken in het naar voren brengen van hun wensen en eisen. Hoe zij er voor kunnen zorgen dat ze gehoord worden. Hoe zij hun wensen kunnen voor elkaar kunnen krijgen.

Daarnaast laat ik de eisen doordringen in de wereld van het “stadhuis”. Door het stellen van vragen aan het college, door het indienen van moties, door contact op te nemen met betrokken ambtenaren of andere fracties in de raad.

Verder, ik woon in ’t westelijk deel van de stad. Ik ben actief lid van de buurtcommissie in mijn buurtje en lid van de bewonersorganisatie voor mijn stadsdeel. Als wijkbewoner en bekend als SP-raadslid.

Frietkramen, afvalbulten, vlindertuinen, verkeerslawaai, zebrapaden gelden in delen van de wereld van het “stadhuis” wel eens geringschattend als “klein leed”.

Grondslag van sp-raadsleden is in een one liner aan te geven: “Actief op straat, aktief in de raad”. Politiek vertalen van knelpunten in de gewone dagelijks omgeving van gewone mensen staat centraal bij sp-raadsleden. Opkomen voor de belangen van mensen als ‘t nu om grote aantallen, kleine groepen of individuen gaat is de bestaansgrond van onze politieke beweging.

U bent hier