h

Blog Wim Koks

25 februari 2016

Houd de binnenstad bereikbaar voor iedereen!

Afgelopen maand maakte het stadsbestuur haar plannen rond de herinrichting van de binnenstad bekend. In hoofdlijnen ziet het plan er goed uit. Zo komt er voorrang voor voetgangers en fietsers, meer groen binnen de diepenring en meer bewoning.

Lees verder
20 januari 2016

De weg van 700 miljoen

Dat is de nieuwe zuidelijke ringweg die de komende jaren gebouwd gaat worden. “Weg 700 miljoen” vinden veel bewoners van met name de zuidelijke stadswijken. En daar komt nu als grote ergernis nog eens bij de man van 1,2 miljoen bij.

Lees verder
15 oktober 2014

De wereld van het stadhuis en de werkelijkheid van alle dag

Als raadslid kun je je dagen meer dan vullen met het aflopen van gemeenteraadsvergaderingen, commissiebijeenkomsten en werkbezoeken. Helemaal als je de niet aflatende stroom van beleidsnota’s, collegebrieven, begrotingen, jaarverslagen en agenda’s doorworstelt.

Lees verder
3 juni 2014

De woorden zijn er, nu de daden.

Sinds 14 mei heeft de stad een nieuw stadsbestuur. D66, PvdA, Groen Links en de VVD hebben elkaar gevonden in een college programma met de gevleugelde titel: “Voor de verandering”. “Samen-werken wordt het sleutelwoord (….) De aanpak van maatschappelijk-economische vraagstukken gebeurt in gezamenlijkheid, er wordt naar elkaar geluisterd op basis van gelijkwaardigheid” is de kern van die verandering.

Lees verder

U bent hier