h

‘Tramtekorten oplossen binnen project zelf’

21 oktober 2010

‘Tramtekorten oplossen binnen project zelf’

‘Een eventuele tegenvaller van 17,5 miljoen euro bij de financiering van de tram moet binnen het project zelf opgelost worden.’ Dat maakte SP-raadslid Ria Rademaker heel duidelijk in de raadsvergadering van 20 oktober. ‘Wij gaan geen geld bijpassen om gaten te dekken.’

In lijn met de opstelling in eerdere debatten steunde de SP de aanleg van twee tramlijnen in de stad, met als belangrijkste voorwaarde dat die aanleg plaatsvindt binnen het beschikbare budget. Rademaker: ‘De mobiliteit zal de komende jaren blijven groeien. Als we niets doen, komt het verkeer in de stad muurvast te zitten. De tram heeft een veel grotere capaciteit dan de bus en kan een belangrijk onderdeel zijn van de oplossing van het mobiliteitsprobleem. Maar dan moet hij wel te betalen zijn.’ De wens van een aantal partijen om voor de lijn naar Kardinge een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal te bouwen, wees Rademaker af. ‘Dat zou heel mooi zijn, maar hebben we simpelweg het geld niet voor.’ De brug zou naar schatting 22,5 miljoen extra gaan kosten.
In het voorjaar van 2011 moet er duidelijkheid zijn over de financiering van de tram. Zijn er dan geen hobbels meer op de weg, dan kan de aanbesteding verder gaan, en zal er naar verwachting in november 2012 het contract getekend worden met de aannemer en exploitant.

U bent hier