h

Vragen over de tramcrisis – en antwoorden

21 oktober 2012

Vragen over de tramcrisis – en antwoorden

De afgelopen weken krijgen we regelmatig vragen van leden en van anderen over de crisis in het college van B en W en de achtergronden ervan. Omdat ongetwijfeld niet iedereen die met vragen zit de telefoon pakt of een mailtje stuurt, noemen we hier een aantal van de vragen, met ons antwoord erop.

Het geld voor de tram was toch geregeld? Waarom dan nu ermee stoppen?
De tram zou betaald worden uit geld van het Rijk, van de provincie en van de gemeente. Dat geld was er: de gemeente had daar de opbrengst van de verkoop van de Essent-aandelen voor gereserveerd. Het probleem is echter dat de gemeente sindsdien veel grote financiële problemen heeft gekregen. In de eerste plaats de enorme strop van Meerstad, maar ook de bedrijventerreinen Westpoort en Europapark waarop grote verliezen worden geleden, de landelijke bezuinigingen op de sociale werkvoorziening en de extra miljoenen die de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs heeft gekost. Samen gaat het om zo'n 150 miljoen aan extra kosten die een paar jaar geleden niet voorzien waren. Plus het risico dat het allemaal nog erger wordt. Als je die stroppen wilt opvangen en tegelijkertijd wilt doorgaan met de tram, moet je heel hard snijden in voorzieningen die belangrijk zijn voor de wijken en de mensen in de stad. De enige manier om dat te beperken, is een deel van het tramgeld daarvoor inzetten.

Waarom hebben jullie nu pas een streep gezet door de tram, en niet al een jaar eerder?
In het college van B en W werk je samen met andere partijen. Als dan blijkt dat je over een belangrijk onderwerp van mening verschilt, probeer je lang op één lijn te komen. De SP heeft steeds aangegeven dat de tram alleen kan als er extra geld komt om de tegenvallers op te vangen. We hebben ook lang geprobeerd de andere partijen (GroenLinks en PvdA) daarvan te overtuigen Helaas is dat niet gelukt.

Hoe moet het nu met de bereikbaarheid van de stad? Zien jullie daar geen probleem?
Natuurlijk wel. Net als elke andere grote stad heeft ook Groningen problemen met de bereikbaarheid en de doorstroming. De tram zou een goede bijdrage kunnen leveren aan de oplossing daarvan. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Die moeten nu onderzocht worden. Daarvoor zal ook geld moeten komen, maar veel minder dan voor de tram.

Waarom zijn de wethouders van PvdA en GroenLinks opgestapt?
Dat moet je aan hen zelf vragen. De gemeenteraad heeft vóór de vakantie uitgesproken dat de tram alleen kan als er veel extra geld binnenkomt. In plaats daarvan kwamen alleen maar extra tegenvallers. De wethouders van SP en D66 hebben toen laten weten dat zij en hun partijen de tram niet langer steunen. Daarmee wilden ze bereiken dat er alsnog een begroting kwam waar de tram niet in opgenomen was. In plaats van daarmee aan de slag te gaan, hebben de wethouders van PvdA en GroenLinks hun ontslag ingediend, nog voordat de gemeenteraad kon debatteren over de tram en de begroting.

Blijft Jannie Visscher wethouder?
Als de onderhandelingen die nu lopen succesvol afgerond worden, dan blijft Jannie onze wethouder. Zij is niet opgestapt en wil graag doorgaan met een aantal belangrijke ontwikkelingen op het terreinen van zorg en welzijn.

Waarom doet de PvdA nu weer mee in de onderhandelingen, en niet de Stadspartij? De PvdA-wethouders hebben toch ontslag genomen?
Klopt. Samen met GroenLinks heeft de PvdA de crisis veroorzaakt. Maar wij willen graag dat het besturen van de stad de komende tijd doorgaat en zoveel mogelijk langs de weg die ingeslagen was, maar natuurlijk zonder de tram. Door het hele gedoe gaat er toch al veel tijd verloren. Als de Stadspartij in het college zou komen in plaats van de PvdA, zou het nog langer duren voordat partijen aan hun nieuwe positie gewend zijn. Dan zouden we het risico lopen dat het besturen van de stad langdurig stil staat, want vanaf de zomer van volgend jaar denkt iedereen al weer aan de verkiezingen van maart 2014 en gebeurt er al niet meer zo veel.

U bent hier