h

SP maakt zich zorgen over zwemonderwijs

15 augustus 2014

SP maakt zich zorgen over zwemonderwijs

De Groningse SP-fractie maakt zich zorgen over het zwemonderwijs in de stad. Sinds het  schoolzwemmen vanwege bezuinigingen is komen te vervallen, wordt niet bijgehouden hoeveel kinderen hierdoor geen zwemonderwijs volgen. De SP stelt daarom vragen aan het stadsbestuur en wil weten waarom er niet bijgehouden wordt om hoeveel kinderen het gaat en of de gemeente alsnog kan uitzoeken hoeveel kinderen in Groningen niet leren zwemmen.

SP-raadslid Nicole Temmink:

“Het kan om 10 kinderen gaan, maar ook om 100 of 1000. Het bezoek aan gemeentelijke zwembaden neemt af, één op de vier kinderen in Groningen kampt met overgewicht en het geld voor het vangnet voor ouders die geen zwemles kunnen betalen is al op. We twijfelen eraan of de bezuinigingen op het zwemonderwijs wel opwegen tegen de nadelige gevolgen.”

De Nederlandse Reddingsbrigade heeft zijn zorgen geuit over het aantal kinderen dat niet goed kan zwemmen. Het college van B&W bekijkt momenteel de mogelijkheid om de tarieven voor onder andere gemeentelijke zwembaden te verhogen. Dat is voor de fractie extra aanleiding schriftelijke vragen te stellen aan het college.

U bent hier