h

SP en CDA bezorgd over leefbaarheid Schildersbuurt

1 september 2014

SP en CDA bezorgd over leefbaarheid Schildersbuurt

De gemeenteraadsfracties van de SP en het CDA zijn bezorgd over de leefbaarheid in buurten en stellen daarover vragen aan het stadsbestuur. Aanleiding voor deze vragen zijn signalen van buurtbewoners uit de Schildersbuurt over ophogingen van kamerverhuurpanden.

Na het splitsen van woningen lijkt er een nieuwe vorm van ontduiking van de 15%-norm te ontstaan: het ophogen van kamerverhuurpanden. De 15%-norm betekent dat in een straat 15% van de woningen als kamerverhuurpand voor drie of meer personen mag worden verhuurd. SP-raadslid Mechteld Van Duin:

“In buurten zoals de Schildersbuurt, waar in veel straten de 15%-norm is bereikt of overschreden, is het onbegrijpelijk dat de 15%-norm niet wordt meegewogen bij het uitbreiden van kamerverhuurpanden. Buurtbewoners zien dat de bevolkingsdichtheid toeneemt en irritaties door verschil in leefritmes erger worden en dat is precies wat de 15%-norm probeert te voorkomen. Op deze manier worden de grenzen van de regels en het geduld van de buurtbewoners ernstig op te proef gesteld.”

De fracties van de SP en het CDA erkennen het belang van het feit dat Groningen een studentenstad is, maar zien ook het belang van een gemêleerde samenstelling van de buurten. De 15%-norm is voor kamerverhuurpanden ingevoerd om een evenwichtige woningverdeling en bevolkingsopbouw in buurten mogelijk te maken. Wanneer bouwbesluiten niet aan deze norm getoetst worden kan het evenwicht zoekraken. De fracties nemen de oproep van de buurtbewoners serieus en willen weten wat het college van plan is hieraan te doen.

Niet alleen de rol van de 15%-norm in de belangenafweging bij uitbreiding van panden is onduidelijk, blijkt uit een conflict tussen de bewoners en de gemeente. Er is in het algemeen onduidelijkheid omdat bestemmingsplannen niet goed op elkaar aansluiten.

“Dit leidt tot besluiten die niet te voorzien zijn. Kortom: bewoners weten niet wat ze kunnen verwachten in hun buurt en daar moet wat aan gebeuren,” aldus Van Duin.

U bent hier