h

Ook jongeren Schildersbuurt willen kamerverhuurstop

12 december 2014

Ook jongeren Schildersbuurt willen kamerverhuurstop

Foto: SP Groningen
Vandaag presenteert de SP de resultaten van een buurtonderzoek in de Schildersbuurt. Van de 149 ondervraagde buurtbewoners wil een grote meerderheid een stop op kamerverhuurpanden in de buurt, ook de kamerbewoners zelf.

SP-raadslid Mechteld van Duin:

“De kwaliteit van wonen gaat voor iedereen achteruit. We moeten nu iets ondernemen, daarom pleit de SP voor een stop in de Schildersbuurt.”

De SP startte dit onderzoek naar aanleiding van klachten van bewoners over optoppen van panden en flats in tuinen. Een meerderheid van de ondervraagden vindt het uitbreiden van kamerverhuurpanden en het bouwen van flats in stadstuintjes 'achterlijk'. Van Duin:

“Bewoners geven aan dat in een dichtbevolkte buurt meer kamerverhuurpanden de leefbaarheid niet ten goede komt. Vastgoedbazen houden hier geen rekening mee maar hebben veel macht. Daarom moeten we als gemeente optreden.”

De SP wil met de buurtbewoners in gesprek gaan over de conclusies en de oplossingen die in het rapport staan. Naast de stop wil de SP duidelijke regels voor het optoppen van panden en het bouwen van flats in tuinen. Van Duin:

“We willen ook dat de gemeente actie onderneemt tegen oude bouwvergunningen waar niks mee gedaan is. Er moet ingezet worden op kwalitatief goede jongerenhuisvesting, daar is nu vraag naar. Het bouwen van meer kamers draagt daar niet aan bij.”

De Schildersbuurt is volgens de SP niet de enige buurt waar dit gebeurt.

“In de oude wijken rondom het centrum worden ware straten opgekocht door vastgoedhandelaren. Dit terwijl in andere delen van de stad woningen leeg staan,”

aldus Van Duin. De SP heeft al eerder een tijdelijke stop voor de hele stad voorgesteld om de rust te krijgen om deze gang van zaken aan te pakken.

U bent hier