h

Brede steun voor SP-voorstel Meldpunt Huisjesmelkers

7 april 2016

Brede steun voor SP-voorstel Meldpunt Huisjesmelkers

Afgelopen woensdag sprak de Groningse gemeenteraad over het initiatiefvoorstel van de SP om huisjesmelkers harder aan te pakken. Het SP-voorstel om een gemeentelijk Meldpunt Huisjesmelkers op te richten kreeg brede steun.

Bij het Meldpunt kunnen jongeren hun klachten over hun huisbaas kwijt. De gemeente kan vervolgens dossiers over de huisjesmelkers dossiers opbouwen en maatregelen treffen. SP-raadslid Mechteld van Duin:

“Het is heel mooi om te zien dat er steun is voor onze plannen. Het wordt hoog tijd dat gemeente huisjesmelkers aanpakt. Dit is een overwinning voor jongeren in de stad.”

De SP maakte het initiatiefvoorstel naar aanleiding van een onderzoek door nieuwssite Sikkom naar kamerverhuur in Groningen. Uit het onderzoek blijkt dat jongeren nog steeds te veel huur betalen, vaak in slecht onderhouden panden wonen en soms zelfs geïntimideerd worden wanneer zij hun recht willen halen. Van Duin:

“De gemeente moet deze misstanden zo snel mogelijk de stad uitbannen. De voorstellen die wij daarvoor als SP hebben gedaan worden nu door het college onderzocht. Over twee weken zullen we alvast voorstellen om het Meldpunt Huisjesmelkers op te richten.”

Naast een meldpunt stelt de SP voor om huisjesmelkers die herhaaldelijk over de schreef gaan geen nieuwe vergunningen te geven voor kamerverhuur in de stad. Ook wil de SP-fractie dat de gemeente boetes oplegt en panden van de ergste huisjesmelkers door woningcorporaties laat overnemen. Van Duin:

“Huurders kunnen wel telkens individueel hun recht halen, maar als zij verhuizen begint de ellende voor de nieuwe huurder gewoon opnieuw. De gemeente heeft een plicht om jongeren zoveel mogelijk te beschermen tegen uitbuiting. Met de voorstellen van de SP kunnen we eindelijk hard optreden tegen huisjesmelkers.”

U bent hier