h

SP en GroenLinks willen verbod op Mosquito's

7 april 2016

SP en GroenLinks willen verbod op Mosquito's

Tot verbazing van de SP en GroenLinks hangen er sinds enige tijd bij Bakker Bart in de binnenstad een of meerdere mosquito's. Dit apparaat geeft om de een of twee minuten gedurende vijf seconden achtereen een harde irritante pieptoon.

Op andere momenten lijkt de mosquito uit te staan. Voor de fracties van SP en GroenLinks is de plaatsing van deze mosquito's aanleiding om bij het college van burgemeester en wethouders aan de bel te trekken.

Mosquito's zijn omstreden. Het geluid dat het apparaat produceert is niet alleen te horen voor personen tot ongeveer 25 jaar, maar ook door sommige ouderen. De blootstelling aan het geluid, kan hoofdpijn en pijnlijke oren veroorzaken.

SP-raadslid Rosita van Gijlswijk:

“In 2012 wilde een meerderheid van de raadsfracties een vergunningenstelsel voor het plaatsen van mosquito's, daarvoor zouden zij een initiatiefvoorstel indienen. Dat voorstel is er nooit gekomen. Ondertussen heeft Bakker Bart in de openbare ruimte een of meerdere mosquito's geplaatst, staat de mosquito bij de Nassauschool ineens weer aan en is het geluid van een op privéterrein geplaatste mosquito aan de Schoolholm tot in de publieke ruimte waarneembaar.

Het college heeft in het verleden aangegeven, het inzetten van mosquito's een onsympathiek middel te vinden. We willen weten of het college dat nog steeds vindt, bereid is handhavend op te treden en bereidt is een verbod op het inzetten van mosquito's in de algemene plaatselijke verordening op te nemen”.

Beide fracties vinden dat een verbod beter werkt dan er iedere keer als er geconstateerd wordt dat er ergens een mosquito is opgehangen, het college daarop te wijzen en aan te dringen op handhaving.

Het is niet voor het eerst dat er in Groningen mosquito's zijn geplaatst. Na protesten verwijderde de Hanzehogeschool een door hen geplaatst piepkastje aan het Zernikeplein. Na aandringen van de SP zijn eerder een tweetal mosquito's bij het Allendeplein weggehaald. En de mosquito bij de Nassauschool is eerder op verzoek van de gemeente uitgezet. Aan de Schoolholm werd jaren geleden een mosquito op privéterrein geplaatst, waarvan het geluid tot in de publieke ruimte waarneembaar is en als hinderlijk wordt ervaren.

Begin 2012 wilde het college in de algemene plaatselijke verordening een verbod voor het ophangen van mosquito's opnemen. Onder andere de fracties van SP en GroenLinks steunden dat voorstel, mede omdat de gemeente makkelijker zou kunnen handhaven. Maar een meerderheid van de raadsfracties wilden een vergunningenstelsel en zouden daarvoor een initiatiefvoorstel indienen. Tot op heden is dat niet gebeurd.

U bent hier