h

SP wil huisjesmelkers in Groningen aanpakken

5 april 2016

SP wil huisjesmelkers in Groningen aanpakken

Woensdag 6 april bespreekt de gemeenteraad het initiatiefvoorstel van de SP om huisjesmelkers in Groningen aan te pakken. De SP stelt voor om huisjesmelkers die meerdere malen teveel huur vragen of intimideren geen nieuwe verhuurvergunningen in de stad te geven.

SP-raadslid Mechteld van Duin:

“Jongeren betalen nog steeds veel te veel huur en worden zelfs geïntimideerd als zij hun recht willen halen. Dit wangedrag van huisjesmelkers moet niet beloond worden met nieuwe vergunningen, maar juist keihard aangepakt.”

De SP-fractie pleit daarnaast voor het oprichten van een meldpunt Huisjesmelkers. Van Duin:

“Op dit moment komen klachten voornamelijk bij studentenorganisaties binnen die jongeren met huurconflicten bijstaan. De gemeente heeft zelf onvoldoende zicht op misstanden bij kamerverhuur om tot actie over te kunnen gaan. Met een meldpunt Huisjesmelkers kunnen we dossiers opbouwen zodat er maatregelen getroffen kunnen worden tegen malafide huisjesmelkers.”

Het initiatiefvoorstel is gepresenteerd naar aanleiding van een onderzoek van nieuwssite Sikkom. De resultaten komen overeen met wat ROOD, de jongerenorganisatie van de SP, al jarenlang signaleert in haar Huisjesmelker van het Jaar verkiezing.

Vastgoedbazen in Groningen vragen geregeld te hoge huurprijzen, onderhouden panden soms zo slecht dat de veiligheid van huurders en buren op het spel staat en gaan zelfs over tot intimidatie wanneer huurders hun recht willen halen. Volgens ROOD en de SP moet de gemeente hier harder tegen optreden.

"Wanneer huisbazen niet stoppen met het uitbuiten van jongeren moet over worden gegaan op middelen als dwangsommen, boetes en de overname van panden door woningcorporaties," aldus Van Duin.

U bent hier