h

De SP en de Grunobuurt

13 juni 2017

De SP en de Grunobuurt

Al jaren zijn er plannen om een deel van dd Grunobuurt te slopen om er nieuwbouw voor in terug te plaatsen. Door de crisis heeft dit grote vertraging opgelopen. Nu wil Nijestee de woningen aan de Stephensonstraat slopen, maar heeft voor de komende twee jaar nog geen concrete nieuwbouwplannen. We gaan hierover in gesprek met SP-raadslid Mechteld van Duin.

"Is zonder nieuwbouw de komende twee jaar, sloop juist nu wel nodig?"

De SP is in gesprek gegaan met de bewoners van de Stephensonstraat. Wat was de uitkomst?
'Een groot deel van de bewoners hebben een tijdelijk anti-leegstandscontract bij Carex. Slechte enkele huurders hebben een vast huurcontract bij corporatie Nijestee. Nijestee is van plan om nu te gaan slopen maar heeft voor de komende twee jaar niet de intentie om de geplande nieuwbouw te realiseren. Bewoners zouden graag tot die tijd willen blijven wonen. Het valt namelijk niet mee om tegenwoordig geschikte woonruimte te vinden.'

Waarom wil Nijestee nu dan slopen?
'Laat ik helder zijn. De SP heeft in het verleden ook ingestemd met deze sloop- en nieuwbouwplannen. In dit geval is sloop en nieuwbouw een betere optie dan grondige renovatie. Corporatie Nijestee geeft aan dat zij huurders niet nog een winter in de tochtige en vochtige woningen wil laten wonen. Een nobel streven, maar voor het grote deel tijdelijke huurders zijn niet zomaar andere geschikte huurhuizen te vinden.'

Wat stelt de SP dan voor?
'Er zijn twee mogelijkheden. Óf Nijestee stelt de sloop voor bijvoorbeeld een jaar uit, zodat alle (tijdelijke) huurders een andere woonruimte kunnen vinden óf Nijestee en de gemeente zorgen op zeer korte termijn voor vervangende woonruimte voor alle 100 huidige huurders.'

U bent hier