h

Grijp aanbod nieuwbouw sociale huur Nijestee met twee handen aan

3 juli 2017

Grijp aanbod nieuwbouw sociale huur Nijestee met twee handen aan

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk vindt dat het stadsbestuur de plannen van Nijestee om meer sociale woningbouw te realisten met beide handen moet aangrijpen. Woningbouwcorporatie Nijestee verkondigde afgelopen zaterdag in het Dagblad van het Noorden concrete plannen te hebben voor nieuwbouw van 2500 sociale huurwoningen.

Volgens de SP neemt de woningnood toe en lopen de problemen voor huurders en woningzoekenden steeds verder op. Eerder stelde de SP al voor om goedkoper grond aan te bieden aan corporatie met concrete nieuwbouwplannen. Nu die plannen zich aandienen, vinden de socialisten dat het stadsbestuur geld en grond ter beschikking moet stellen om deze nieuwbouw te realiseren.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Voldoende en betaalbare huisvesting is de grootste uitdaging voor onze gemeente. De wachttijden en -lijsten voor betaalbare huurwoningen lopen op en starters en gezinnen komen in de problemen.”

Tijdens het voorjaarsdebat in de gemeenteraad van 19 juli zal de SP voorstellen doen om meer grond en geld te beschikking te stellen om meer sociale huurwoningen te realiseren en de woningnood op te lossen. Dijk:

“Nu moet de gemeenteraad de keuze maken om hierin als gemeente te investeren en samen te werken met corporaties. We zien dat huurders te vaak slachtoffer worden van particuliere investeerders die woekerhuren vragen”.

U bent hier