h

Gemeenteraad pleit voor gemeentelijke regie bij herstelwerkzaamheden aardbevingsschade Ten Boer

10 november 2017

Gemeenteraad pleit voor gemeentelijke regie bij herstelwerkzaamheden aardbevingsschade Ten Boer

De gemeenteraad van Groningen wil dat de gemeente Groningen al haar kennis, ervaring en expertise van wijkvernieuwing aan de gemeente Ten Boer aanbied. Gezien de aardbevingsschade en herstelwerkzaamheden erg groot zijn, moeten de gemeenten Groningen en Ten Boer zoveel mogelijk samenwerken.

Hiervoor nam de gemeenteraad van Groningen woensdag op initiatief van SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk unaniem een motie aan waarin wordt opgeroepen om samen met de gemeente Ten Boer, gemeentelijke regie te voeren over de benodigde versterkingsopgave en te ondersteunen bij schadeherstel zodat de inwoners van Ten Boer geen individuele belangen strijd met de NAM en het Centrum Veilig Wonen hoeven te voeren.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

"De schade, het verdriet en de ellende die inwoners ondervinden van de gaswinning is groot. Wij krijgen signalen en horen verhalen over trage en moeizame schade- en herstelwerkzaamheden. Inwoners geven aan grote problemen ervaren doordat zij voortdurend een individuele in belangenstrijd moeten voeren met de NAM en het Centrum Veilig Wonen."

Gezien de gemeente Ten Boer en de gemeente Groningen al jarenlang goed samenwerken en per 1-1-2019 tot één gezamenlijk gemeente willen behoren, willen de gemeenteraad dat de gemeente Groningen haar ervaring met grote en ingrijpende wijkvernieuwingsprojecten met de gemeente Ten Boer deelt en de gemeenten gezamenlijk en voor de inwoners regie over de versterkingsopgave gaan voeren.

U bent hier