h

Volledige raad achter onderzoek naar aardwarmteproject

4 december 2017

Volledige raad achter onderzoek naar aardwarmteproject

Afgelopen woensdag stemde de voltallige gemeenteraad in met een voorstel tot een raadsonderzoek naar de rol van de projectorganisatie Warmtestad en het college bij het stopzetten van de winning van aardwarmte. Deze motie werd geschreven door SP-raadslid Wim Koks, in samenwerking met diverse partijen in de raad. 

Na drie jaar trok het stadsbestuur op 3 november jongstleden de stekker uit het aardwarmteproject. Dit na aanhoudende kritiek van het Staatstoezicht op de Mijnen. Het project zou een groot risico op aardbevingen met zich mee brengen. De vraag is nu of de afgelopen jaren al dit onacceptabele gevaar niet eerder onderkend had kunnen worden zodat de schade van zes miljoen voorkomen had kunnen worden. 

SP-raadslid Wim Koks: 

“Het is er jammer dat aardwarmte hier in Groningen niet veilig te winnen valt. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de aardgaswinning die de ondergrond instabiel maakt. Toch wil het stadsbestuur verder aardwarmte-mogelijkheden onderzoeken. Dan moet je op z’n minst leren van het verleden. Vandaar dat dat onderzoek belangrijk is voor de toekomst”.

In de media:

U bent hier