h

SP-Leider Jimmy Dijk: "Woningcorporaties moeten afspraken nakomen en huurders moeten snel meer inspraak krijgen."

11 januari 2018

SP-Leider Jimmy Dijk: "Woningcorporaties moeten afspraken nakomen en huurders moeten snel meer inspraak krijgen."

In 6 buurten is de SP in Groningen actief om huurders te organiseren voor betere leef- en woonomstandigheden, meer dan 36 straten en meer dan duizend klachten van huurders die last hebben van vocht, tocht, schimmel en kou.

Men moet zich kapot schamen dat mensen anno 2018 voor 600 a 700 euro huur per maand, onder deze omstandigheden moeten leven. Voor veel van deze huizen, straten en buurten zijn helemaal nog geen concrete renovatieplannen gemaakt. Wetende dat het maken van deze plannen nu al meer dan een jaar duurt, hoe lang zal het dan duren voordat deze huurders in fatsoenlijke omstandigheden leven?

De afspraken die de gemeente met de corporaties enĀ huurdersorganisaties maakt, moeten beter worden nageleefd. Daarnaast moeten er snel, concrete plannen met meer inspraak voor de betreffende huurders in deze buurten komen.

Steun ons en deze acties en ga naar: https://groningen.sp.nl/steun

U bent hier