h

Laat je stem horen op de hoorzitting: geen bussen door Vinkenstraat en geen extra verkeer over Oosterhamriktracé

26 februari 2018

Laat je stem horen op de hoorzitting: geen bussen door Vinkenstraat en geen extra verkeer over Oosterhamriktracé

Het zal niemand ontgaan zijn. In het Noord-Oostelijk deel van de stad, tussen het Van Starkenborgkanaal en de binnenstad wordt het autoverkeer steeds drukker. Op de route tussen het Damsterdiep over de Petrus Campersingel en de Kapteynlaan naar de Bedumerweg staat het verkeer steeds vaker vast. Parkeren voor bewoners in de Oosterparkwijk en Korrewegwijk wordt steeds moeilijker en het UMCG lastiger bereikbaar.

Dat wordt de komende jaren alleen maar erger. Steeds meer mensen vanuit de provincie moeten in de stad zijn voor hun werk, onderwijs,  medische voorzieningen of in de binnenstad. Daarom heeft de gemeente een toekomstvoorspelling laten maken: hoe druk wordt het in 2030?

Om vooral ook het UMCG bereikbaar te houden heeft vorig jaar de gemeenteraad besloten dat er een rechtstreekse verbinding moet komen tussen de Oostelijke Ringweg en het ziekenhuis: de busbaan die nu de verbinding vormt moet ook toegankelijk worden voor autoverkeer.

Bussen door de Vinkenstraat?
Meer auto’s over het Oosterhamriktracé?
Nee!
       

Laat je stem horen op de hoorzitting!

Datum: Dinsdag 6 maart 2018 om 20:00 uur.
Locatie: Informatiecentrum Oosterhamriktracé (Oosterhamrikkade 119)

SP-raadslid Wim Koks:

“De SP-fractie was en is tegen dit besluit. Auto’s op de busbaan betekent nog meer autoverkeer door de Professorenbuurt en de Oosterparkwijk, en dat is slecht voor de bewoners van die wijken: meer verkeerslawaai, luchtvervuiling, toename verkeersonveiligheid, meer asfalt, meer parkeerdruk en meer doorgaand verkeer in woonwijken. Samen met de Christenunie hebben wij gepleit voor een andere oplossing waarbij het UMCG bereikbaar blijft en de wijken worden verlost van doorgaand autoverkeer.”

Dat was een jaar terug want het gemeentebestuur heeft het afgelopen jaar gestudeerd op drie varianten. Deze week is de keuze bekend geworden. De splitsing. Wat houdt die in?

  1. De huidige busbaan wordt ingericht als een 50km tweebaansautoweg;
  2. Tussen de woningen en de busbaan wordt de huidige autoweg een 30 km ventweg en voorzien van fietspaden;
  3. De bussen krijgen een busbaan door de Thomassen à Thuessinklaan, Wielewaalplein en de Vinkenstraat;
  4. In de straten komt een 30 km ventweg met een fietsroute.

Wim Koks:

“Moet je je voorstellen wat dat betekent als deze verkeersstromen allemaal op een beperkte ruimte worden samengeperst tussen woonhuisgevels en/of de waterkant. In de spits meer dan 50 bussen door de Vinkenstraat. En niet van die kleintjes maar deels van die dubbele. Over de Oosterhamrikkade rijden nu 3.200 auto’s per dag straks worden dat er 11.200. Bijna vier keer zoveel en voorzien van drie kruisingen met stoplichten. Dat betekent remmen en optrekken. En allemaal straten waar gewoon mensen wonen. Deels met leuke voortuintjes.

Maar ook op wordt het drukker op de Kapteynlaan, de Heymanslaan, de Oliemuldersweg en de Sumatralaan. Dit terwijl de ruime Korreweg, Bedummerweg en Europaweg ontzien worden.
En dan behalve die stoplichten nog een flessenhals: de brug over het Van Starkenborghkanaal wordt straks gebruikt door auto’s en bussen. Zo’n 11.000 per dag over een brug die ongeveer vijf keer per dag 8 minuten opengaat voor het scheepvaartverkeer. Files en vertragingen voor het openbaar vervoer. 
 

 Het stadsbestuur:

“Gelukkig komen de files niet tot aan de Oostelijke Ring of aan de andere kant tot aan de Zaagmuldersweg.” 

Nou dat is een hele geruststelling!

Het splitsingsplan kost in aanleg +/- 46 miljoen euro. Een nieuwe brug over ’t Van Starkenborghkanaal 18 miljoen euro, en de kosten voor het vergroenen van het Oosterhamrikkanaal zijn nog onbekend. 

Nu de gevolgen van het gemeenteplan steeds concreter worden trekt de SP-fractie in de gemeenteraad nog sterker de conclusie: stoppen met die drukke asfaltbaan dwars door twee woonwijken. Dat is een verkeersoplossing uit de vorige eeuw.

Want het alternatief dat de SP en Christenunie hebben ontwikkeld is vriendelijk voor de wijken, is duurzaam, goedkoop en tevens blijft het UMCG goed bereikbaar. 

De Knip, zoals dat alternatief heet, staat inmiddels op papier. (zie afbeelding hieronder en bijlage onderaan)

Foto: SP
 (zie bijgevoegde PDF voor een grotere afbeelding)

Natuurlijk, ook in dat plan zitten knelpunten maar die komen een stuk minder terecht in woonbuurten. Het alternatief heeft nog een groot voordeel: het is makkelijk aan te leggen en als blijkt dat het niet voldoet, is het zo weer terug te draaien.

De komende twee maanden kan iedereen commentaar leveren op het plan van het gemeentebestuur. Een keuze kan gemaakt worden: de splitsingsvariant van het gemeentebestuur of het alternatief van de SP en Christenunie. 

De eerste mogelijkheid om uw mening te geven is op 6 maart 2018. Dan organiseert de gemeenteraad een hoorzitting. Iedereen kan zijn of haar zegje doen. Dit hoorzitting begint om 20:00 uur en vindt plaats op het volgende adres: Oosterhamrikkade 119.

Tot slot Wim Koks:

“Voor het plan van het gemeentebestuur moeten achteraan in de Vinkenstraat een rij woningen gesloopt worden. Anders past die busbaan en ventweg niet in dat deel van de straat. Het zijn huurwoningen van Nijestee die niet in al te beste staat verkeren. Op zich zijn wij niet tegen sloop als er voor de bewoners maar betaalbare, duurzame nieuwbouw voor in de plaats komt en hun verhuis- en herinrichtingskosten maar vergoed worden.”

Nog vragen of reacties?
Wim Koks is te bereiken via 06-11227385 of wimkoks@raad.groningen.nl

Zie ook:

U bent hier