h

SP wil meer betaalbare huurwoningen in De Wijert en zuidelijkere stadswijken

6 maart 2018

SP wil meer betaalbare huurwoningen in De Wijert en zuidelijkere stadswijken

Foto: Wutsje

De SP-fractie in de Groninger gemeenteraad wil dat er meer betaalbare huurwoningen in de zuidelijke stadswijken komen. De SP maakt zich zorgen over de geringe mate van betaalbaar woningaanbod in de zuidelijke buurten en wijken van de stad. Daarom vraagt de partij om opheldering bij het stadsbestuur over de mogelijke sloop, verkoop en nieuwbouw van huurwoningen in De Wijert door corporatie De Huismeesters.

Ongeveer 200 betaalbare huurwoningen zouden door de corporatie gerenoveerd worden. Nu stelt De Huismeesters deze plannen ineens uit en willen zij meer onderzoek te doen. Hierbij blijkt sloop en verkoop één van de opties.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Na jaren wachten en problemen met vocht, tocht, schimmel en kou verdienen huurders snel een grote renovatie. Daarnaast mag het aantal betaalbare huurwoningen in de stad niet afnemen, maar moet dit aantal juist toenemen.”

De SP pleit al langer voor meer betaalbare huurwoningen in het algemeen en voor de zuidelijke wijken in het specifiek.

Dijk:

“Daarom kan van verkoop geen sprake zijn en mag over sloop niet te lichtzinnig gedaan worden. Mocht sloop onvermijdelijk zijn dan mogen de huren bij nieuwbouw niet stijgen. Wij willen gemengde wijken. Ook in de zuidelijke wijken van de stad.”

De SP-fractie heeft door middel van schriftelijke vragen om opheldering gevraagd. Mochten de antwoorden van het college van B&W niet in lijn zijn met het streven naar meer betaalbare huurwoningen in de zuidelijke wijken, dan zal de SP deze antwoorden ter discussie stellen in de gemeenteraad.

Zie ook:

U bent hier