h

SP: “Collegeplan voor begeleiding en ondersteuning onvoldoende op orde.”

11 april 2018

SP: “Collegeplan voor begeleiding en ondersteuning onvoldoende op orde.”

Foto: freeGraphicToday / pixabay.com

D66-wethouder Schroor presenteerde vorige week een plan om de dagbesteding, begeleiding bij wonen, geldzaken en de psychische hulp anders te financieren. De SP-fractie vindt het plan onvoldoende op orde en dat er te weinig aandacht wordt besteed aan preventie, het voorkomen van problemen.

Volgens de SP moet het plan met een half jaar uitgesteld worden en moet het plan beter uitgewerkt worden.

SP-raadslid Wim Koks:

“Instellingen en organisaties moeten met elkaar samenwerken en niet met elkaar concurreren, het ondersteuningsaanbod moet simpeler en beter aansluiten bij de belevingswereld van onze bewoners.”  

Sinds 2015 is de dagbesteding, de begeleiding bij wonen, geldzaken en de psychische hulp de taak en verantwoordelijkheid van de gemeente. Hierbij zou aandacht zijn voor een eenvoudiger systeem van betaling en er zou meer aandacht gaan naar het voorkomen van problemen.

Volgens de SP is de afgelopen jaren dit onvoldoende gebeurd. Bij het huidige en nieuwe systeem is er sprake van teveel concurrentie door marktwerking en is er te weinig geld voor buurthuizen, sportverenigingen, tuinclubs en andere initiatieven die buurten en bewoners betrokken maken. 

Koks:

“Door meer samenhang in de buurt zal er uiteindelijk minder geld voor zorg en ondersteuning nodig zijn. Bewoners voelen zich beter wanneer zij betrokken zijn in de buurt en hun buren kennen. Daarnaast zorgt een betrokken buurt dat problemen sneller opgepikt worden.“

U bent hier