h

SP: "Maak met wijkvernieuwing Selwerd, De Wijert, Beijum en Indische Buurt geen valse start.”

18 september 2018

SP: "Maak met wijkvernieuwing Selwerd, De Wijert, Beijum en Indische Buurt geen valse start.”

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk is onaangenaam verrast over de manier waarop de gemeente en corporaties de plannen voor sloop, renovatie en nieuwbouw naar buiten brengen. Volgens hem is het pijnlijk dat huurders deze plannen uit de media moeten vernemen. Daarnaast krijgen zij geen informatie en zekerheid over de toekomst van hun straat en huis.

Het verontrust huurders dat er bij sloop en nieuwbouw wel wordt aangegeven dat er duurdere huurwoningen voor in de plaats komen. De SP maakt zich zorgen over de valse start die er nu gemaakt wordt.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Het is hoogste tijd dat de gemeente en corporaties flink gaan investeren in onze huurders en stadswijken. Maar dit is geen manier om met huurders om te gaan. Wij kregen meteen vele reactie van huurders op de berichten in de media. Huurders zijn onzeker en boos. Met name de huurders uit Selwerd voelen belazert en aan het lijntje gehouden.” 

De SP pleit voor een mediastilte bij corporaties. “De corporaties moeten eerst de huurders goed informeren en zeggenschap geven over de toekomst van hun wijk. Pas als dat gebeurd is, mogen ze mooie verhalen op tv en in de krant houden.", aldus Dijk.

In oktober worden de plannen voor wijkvernieuwing in de gemeenteraad besproken. Hierbij zal de SP ervoor pleiten om huurders echte zeggenschap op straat- en buurtniveau te geven. Daarnaast wil de partij dat huurders bij sloop- en nieuwbouw een terugkeergarantie krijgen en dat de huurprijzen niet verder stijgen. 

U bent hier