h

SP-Woonplan: Van commercie naar democratie

16 november 2018

SP-Woonplan: Van commercie naar democratie

SP-lijsttrekker Jimmy Dijk presenteert vandaag een plan van de SP over de woningmarkt getiteld “Van commercie naar democratie”. In het plan geeft de SP haar visie op de volkshuisvesting in de gemeente Groningen.

Volgens de partij is dat één van de grootste uitdagingen voor de komende jaren. Om voldoende betaalbare woonruimte voor alleenstaanden, gezinnen, huurders, kopers, starters, jongeren en ouderen te realiseren moet de commercie wijken voor democratie.

SP-lijsttrekker Jimmy Dijk:

“Als het om huisvesting gaat hangt alles met elkaar samen, losstaande plannetjes en bouwprojecten zijn niet meer genoeg. Er bestaat woningnood voor iedereen die een woning zoekt. Stevige maatregelen en duidelijke keuzes van de politiek zijn nu nodig.”

De SP kiest in haar plan onder meer voor een stop op de groei van het aantal studenten, een woonplicht die kopers verbiedt woningen als beleggingsobject te gebruiken en wil bij nieuwbouw een minimumpercentage betaalbare huur- en starterswoningen. Dijk vervolgt:

“Van de vier woningen die nu te koop staan wordt er één opgekocht door een commerciële belegger om er winst mee te maken. Dat drijft de huizenprijzen op, terwijl de zeggenschap erover steeds minder wordt. Huurders krijgen daardoor hogere woonlasten en starters die een woning zoeken hebben vaak het nakijken.”

De SP is vooralsnog de enige partij die geen groei van het jaarlijkse aantal nieuwe studenten wil. Volgens de socialisten vervullen de RUG en Hanze een belangrijke functie in Groningen, maar legt de voortdurende groei momenteel een gigantische druk op de totale volkshuisvesting. Dijk:

“Door gokkende bankiers ontstond een crisis waardoor jarenlang te weinig gebouwd is. Nu is er een tekort aan woningen voor studenten, jongeren, sociale huurders en starters. Bouwen van woningen is daarvoor de oplossing. Maar die woningen staan er helaas morgen niet.

De groei van de RUG en de Hanze verergert de situatie, het vergroot de concurrentie op huisvesting. Huisjesmelkers en commerciële beleggers zijn daarbij de lachende derde, zij kunnen steeds absurdere prijzen vragen en drijven de koopprijzen op. Bovendien kun je je afvragen of het voor het onderwijs van studenten goed is om met zijn tweehonderden in een collegezaal te zitten.”

Volgens de SP is er de afgelopen jaren te weinig visie geweest op deze problematiek en de partij signaleert nog een ander probleem van de druk op de volkshuisvesting.

“De stijgende huizenprijzen zorgen ervoor dat hele wijken veranderen. Arbeidersbuurten worden yuppen-wijken, wijken met  middenklasse-woningen en nieuwbouwwijken worden ghetto’s voor rijken. Dit leidt tot een toegenomen tweedeling. Dat willen we niet in Groningen."

U bent hier