h

SP pleit voor vergunningstelsel maaltijdbezorgbedrijven

1 februari 2019

SP pleit voor vergunningstelsel maaltijdbezorgbedrijven

De SP in de gemeenteraad van Groningen wil dat de gemeente een vergunningstelsel invoert voor maaltijdbezorgbedrijven. Het aantal bezorgbedrijven, met name in de maaltijdbezorging, is volgens de SP in Groningen flink toegenomen. Deze toename zorgt naast meer werkgelegenheid ook voor problemen. 

Op 15 januari 2019 oordeelde de kantonrechter van Amsterdam dat het maaltijdbezorgbedrijf Deliveroo de werkende bezorgers in dienst moet nemen, de collectieve arbeidsovereenkomst moet naleven en niet mag werken met ZZP-schijnconstructies.

Volgens de SP werken bedrijven zoals Uber Eats in Groningen met vergelijkbare schijnconstructies. Daarom wil de partij een vergunningstelsel waarbij bezorgbedrijven zich moeten houden aan de arbeidsvoorwaarden en het wettelijke minimumloon.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“De maaltijdbezorging zorgt voor veel werkgelegenheid. Dat is goed. De keerzijde is dat er bedrijven actief zijn die stukloon betalen en ZZP-schijnconstructies toepassen om zo het wettelijke minimumloon te ontduiken. Dit creëert onzekerheid en werkende armen. Wij willen dat mensen een loon krijgen om van te leven.”

De SP-fractie wil dat mensen die werken voor een bedrijf zoveel mogelijk zekerheid krijgen en dat de arbeidsvoorwaarden goed georganiseerd en nageleefd worden. Iedere vorm van schijnconstructies of ontduiking dient volgens de SP door de gemeente bestreden en bestraft te worden.

“De gemeente mag niet wegkijken. In een gemeente als Groningen waar veel armoede bestaat en veel werkende armen leven, moeten we heldere regels opstellen die werknemers beschermen en voorkomen dat bedrijven elkaar beconcurreren op arbeidsvoorwaarden.”, aldus Dijk.

Zie ook:

U bent hier