h

SP wil bredere aanpak tegen overlast jongeren in Paddepoel en Hoogkerk

12 februari 2019

SP wil bredere aanpak tegen overlast jongeren in Paddepoel en Hoogkerk

De SP wil een bredere aanpak ter voorkoming van overlast door jongeren in Paddepoel en de Suikerbuurt in Hoogkerk. De gemeente moet daarom onderzoeken welke achterliggende factoren er spelen bij het ontstaan en ter voorkoming van overlast in deze wijken in Groningen.

Tijdens de jaarwisseling was het onrustig in zowel Paddepoel als de Suikerbuurt te Hoogkerk. In beide wijken was er een grote groep jongeren die overlast veroorzaakten. Dit werd door buurtbewoners en hulpverleners als bedreigend ervaren.

Volgens de SP-raadslid Lucy Wobma zit achter de overlast een dieper liggende oorzaak:

“Vaak spelen er verschillende factoren die elkaar versterken. Naast risicofactoren zijn er ook factoren die probleemgedrag tegengaan. Zo kunnen de negatieve invloeden die bijvoorbeeld in de buurt spelen worden gecompenseerd door positieve ervaringen op school.”

De SP vindt dat overlastgevers aangepakt moeten worden. Daarnaast is er een goede analyse van de oorzaken nodig. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat deze jongeren zich tegen hulpverleners en instanties keren? Wat is de voedingsbodem hiervan en waarom gebeurt dit al een aantal jaren in de noordelijke wijken en nooit in het zuidelijke wijken van Groningen? 

Om een antwoord op deze vragen te krijgen wil de SP een hoorzitting organiseren.

U bent hier