h

SP: zorg voor goede huisvesting samenwerkingsschool Meeroevers

13 maart 2019

SP: zorg voor goede huisvesting samenwerkingsschool Meeroevers

De SP heeft vragen gesteld aan het college om duidelijkheid te krijgen over de plannen die de gemeente heeft met het openbaar onderwijs rondom de Meerstad. Door de grote onduidelijkheid waar de gemeente naartoe wil met haar plannen is samenwerkingsschool Meeroevers mogelijk de dupe en moet de school lang wachten op een nieuw schoolgebouw.

De Meeroevers is een samenwerkingsschool die sinds 2012 is ontstaan in het deel van Meerstad dat toen nog onder de gemeente Slochteren viel. De school is gehuisvest in een alsmaar groeiend aantal noodlokalen vanwege de forse groei van het aantal leerlingen. Deze tijdelijke huisvesting is verre van ideaal om een goed onderwijsklimaat voor kinderen te realiseren.

SP-raadslid Wim Koks:

“Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs en dit onderwijs moet gegeven worden in een gezonde en kwalitatieve omgeving. De noodlokalen bij Meeroevers bieden dit nu niet. Het college moet zo snel mogelijk overgaan tot actie om te zorgen voor betere huisvesting.”

De SP wil dat er een duidelijke lijn komt vanuit het nieuwe college over de toekomst van het openbaar onderwijs rondom Meerstad. Het bestuur achter samenwerkingsschool Meeroevers moet weten waar zij aan toe zijn.

Zie ook:

U bent hier