h

SP: "Groningse werkloosheid los je niet op met meer buitenlandse werknemers"

17 juni 2019

SP: "Groningse werkloosheid los je niet op met meer buitenlandse werknemers"

De SP-fractie in de gemeente Groningen vindt het onverstandig dat noordelijke overheden in Den Haag lobbyen voor het aantrekken van meer buitenlandse werknemers. Volgens de SP moeten werkzoekende Groningers aan werk geholpen worden.

De partij geeft aan dat dit niet lukt door de concurrentie tussen werkzoekenden te vergroten door meer buitenlandse werknemers aan te trekken. Daarom wil de SP dat de gemeente haar energie inzet om Groningers aan het werk te helpen en stopt met de lobby die alleen in het belang van werkgevers is. 

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Overheden moeten bedrijven gaan verplichten om mee te werken aan het realiseren van volledige werkgelegenheid. Zo wordt verspilling van werkkracht en het buiten spel zetten van mensen voorkomen.” 

In een regio waar de werkloosheid erg hoog is, is het volgens de SP onverstandig om aan de ene kant meer arbeidskrachten aan te trekken en andere kant een groot aantal werkzoekenden te laten bestaan. 

Dijk: “Het is geen verrassing dat VNO-NCV de werkloosheid gebruikt om de lonen en arbeidszekerheid laag te houden, maar overheden moeten dat juist bestrijden.”

De maatschappelijk druk en roep om hogere lonen begint toe te nemen. 

“De gemeente Groningen en andere noordelijke overheden moeten hun tijd, energie en invloed uitoefen op loonsverhoging meer zekerheid. In plaats van mensen voortdurend aan te passen aan het werk, moet werk meer geschikt gemaakt worden voor mensen. Het aantrekken van werknemers uit de rest van de wereld zal daar niet toe bijdragen.”, aldus Dijk. 

In schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders vraagt de SP om opheldering over de inzet van de noordelijke lobby. Deze vragen moeten binnen drie weken beantwoord worden.

U bent hier