h

SP: "Aanpak armoedeproblematiek moet intensiever en structureler"

4 september 2019

SP: "Aanpak armoedeproblematiek moet intensiever en structureler"

De Groningse gemeenteraadsfractie van de SP vindt dat de armoedebestrijding in Groningen moet worden verbeterd. Dinsdagmiddag publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau de Armoedekaart van Nederland. Hieruit kwam naar voren dat (de voormalige) gemeente Groningen weer de op drie na armste gemeente van Nederland is. 

De SP vindt dat het armoedebeleid van gemeente Groningen structureler en intensiever moeten worden.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“De economie groeit al jaren, maar de armoede in Groningen blijft veel te groot. Mensen zien dat hun woon-, energie- en zorgkosten blijven stijgen, terwijl hun inkomen dat niet doet. Het armoedebeleid van de gemeente Groningen moet veel meer gericht zijn op deze structurele problemen.” 

Volgende maand bespreekt de gemeenteraad van Groningen het armoedebeleid voor het komende jaar. De SP wil geen voorzetting van hetzelfde armoedebeleid van de afgelopen jaren en wil dat alle projecten op effectiviteit worden beoordeeld.

“Armoede is geen tegenslag, maar een aanslag. Eentje die door structureel falend overheidsbeleid wordt veroorzaakt. Dat kan en moet anders.” Aldus Dijk.

De afgelopen weken ging en komende weken gaat de SP in gesprek met mensen en organisaties die te maken hebben met armoede. Dijk:

“We spreken vooral mensen die pech hebben gehad, afhankelijk zijn van zorg of plots hun baan zijn verloren. Maar ook steeds meer werkende armen. Deze problemen bedreigen mensen in hun bestaanszekerheid en het beperkt hun vrijheid en onafhankelijkheid.”

De SP roept mensen op hun verhalen te delen zodat deze tijdens debatten in de gemeenteraad ingebracht kunnen worden.

U bent hier