h

Bewoners Isebrandtsheerd eisen en krijgen meer zeggenschap over hun buurt

18 juni 2020

Bewoners Isebrandtsheerd eisen en krijgen meer zeggenschap over hun buurt

Foto: Google Maps

Ruim 90 bewoners van de Isebrandtsheerd willen dat de gemeente de plannen voor het terrein van de voormalige Doefmat en WIJ Beijum herzien. Bewoners geven aan al door de eerste plannen van de gemeente te zijn overvallen. Zij vinden die bouwplannen te hoog, te groot, te dicht bij andere bebouwing en zien graag meer speelplek en plaats voor ontmoeting.

De SP kaartte de bezwaren van de bewoners in de gemeenteraad aan waardoor bewoners nu meer over de plannen te zeggen krijgen. 

Bewoner Ariën Baken: “Wij begrijpen niet waar deze plannen van de gemeente en Bruisend Beijum op gebaseerd zijn. Bewoners hebben zelf veel plannen en ideeën. Hier had men meer gebruik van moeten maken. Daarom willen wij dat de plannen worden herzien zodat bewoners meer inspraak kunnen krijgen.

De gemeenteraadsfracties van de SP en 100% Groningen hadden het onderwerp geagendeerd voor de raadscommissie van woensdag 17 juni. Meerdere Beijumers kwamen vervolgens inspreken om hun bezwaren en alternatieven toe te lichten. Zij hebben meerdere opties uitgewerkt waaronder een optie zonder bebouwing maar met park, een optie met minder bebouwing, meer groen en ruimte voor ontmoeting en een optie met een grote speelplaats voor kinderen.

Tijdens deze vergadering gaf de gemeente aan dat de plannen nog niet definitief zijn en dat zij alsnog in gesprek gaan met de bewoners. Volgens de gemeente waren de gesprekken wel gepland maar konden deze niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Het is zonde dat bewoners zich onvoldoende betrokken voelen terwijl zij wel erg betrokken bij hun buurt zijn. Deze Beijumers moeten meer zeggenschap over hun eigen leef- en woonomgeving krijgen.” 

De SP vindt het goed dat de gemeente de plannen opnieuw aan de bewoners zal voorleggen, maar zal er op toezien dat bewoners daadwerkelijk iets te zeggen hebben.

Dijk: “Zeggenschap over je eigen leef- en woonomgeving is iets wat je als bewoner niet krijgt. Daarom is het erg goed dat bewoners uit Beijum deze zeggenschap afdwingen.”

Reageren? Graag! ✉️
Mail naar groningen@sp.nl

U bent hier