h

De vast-niet-goed jongens van Woldring B.V.

22 juni 2020

De vast-niet-goed jongens van Woldring B.V.

Foto: Raadsinformatiesysteem Gemeente Groningen / Bestemmingsplan Friesestraatweg 145 (raadsinformatiesysteem Gemeente Groningen)

In 2016 gaf de gemeenteraad toestemming voor het bouwen van de zogenaamde Woldringlocatie. Een groot gebouw in de Reitdiepzone tussen de wijken Paddepoel en Vinkhuizen. Het gebouw bevat 435 appartementen en is 50 meter hoog. Terecht dat bewoners die slecht betrokken waren bij het totstandkomen van de plannen in protest kwamen.

Voor meerdere partijen in de gemeenteraad was het een lastig besluit om te nemen. Vooral omdat de commerciële ontwikkelaar Woldring B.V. toen geen boodschap had aan de bezwaren van omwonenden. Sterker nog: Woldring B.V. wilde het gebouw eerder 80 tot 90 meter hoog bouwen. 

Het gebouw van Woldring B.V. is gebouwd en wordt nu verhuurd. Nu zijn er nieuwe plannen voor het naastgelegen ACM-terrein. Ook hier komt een complex met veel woningen. Projectontwikkelaar GEVEKE wil er 292 woningen bouwen. Aan de kant van de westelijke ringweg komt een toren met een hoogte van 65 meter. Terecht dat omwonende hier bedenkingen en bezwaren over hebben. Hun inspraakreacties zijn dan ook meer dan welkom en moeten serieus genomen worden.

Maar onder de insprekers tijdens de gemeenteraad zat ook ene André van Dalsen. Meneer van Dalsen is directeur van Woldring B.V. Diezelfde vast-niet-goed jongens die eerst een toren van 95 meter wilde bouwen. Hij eiste dat de gemeente de plannen zou aanpassen omdat hij de nieuwbouwplannen voor het ACM-terrein te hoog vindt.

Waar haalt meneer van Dalsen van Woldring B.V. het lef vandaan? Eerst wilde zijzelf een toren van 95 meter hoog bouwen, daarna ontwikkelde zij de Woldring-locatie zonder omwonenden te betrekken en nu komt hij zelf klagen over bouwhoogtes. 

Woldring B.V. heeft maar één belang en dat is zoveel mogelijk geld verdienen. Zo leggen zij nieuwe huurders al tijden onterechte verhuiskosten van 181 euro op en bestaat er gedoe over parkeerkosten voor scooters op het terrein. Echt betrokkenheid met zijn huurders lijkt de heer Dalfsen van Woldring B.V. dus niet te hebben. Wat er echt achter zit, zijn financiële belangen. Waarschijnlijk vrezen ze bij Woldring B.V. dat de waarde van hun gebouw daalt wanneer er een groot gebouw naast komt te staan.

Dat mag nooit een reden zijn in de afweging om bepaalde bouwgrootte en -hoogte toe te staan. Deze vast-niet-goed jongens moeten hun plek leren kennen. Dat is wat de SP betreft helemaal achteraan in de rij, zonder enige zeggenschap en geketend aan strenge regel en voorwaarden. Of het liefst helemaal niet in Groningen. 

Reageren? Graag! ✉️
Mail naar fractiegroningen@sp.nl

U bent hier