h

SP wil actievere rol voor gemeente om segregatie in onderwijs te stoppen

5 juni 2020

SP wil actievere rol voor gemeente om segregatie in onderwijs te stoppen

Afgelopen woensdag stond het Huisvestingsplan Onderwijs Groningen-Zuid op de agenda van de gemeenteraadscommissie. Er is een onderlinge ruil geweest omdat sommige scholen zo hard groeien dat de panden te klein zijn geworden, terwijl andere scholen juist krimpen.

De SP ziet hier een zorgelijke trend in, want het zijn juist de elitaire scholen die zo hard groeien. Hier is dus veel meer aan de hand dan een onderlinge ruil van panden alleen: de segregatie in het onderwijs, die toch al zo groot is in Groningen, wordt steeds groter. 

De scholenruil is goed verlopen, maar een probleem was wel de parkeeroverlast die veroorzaakt wordt door de Groninger School Vereniging (GSV). Deze school is een privaat initiatief en is geen wijkgerichte school en de verkeersoverlast die al het brengen en halen van de kinderen veroorzaakt leidt al een tijd tot buurtprotesten, ook al op de nieuwe plek van de school. 

SP-raadslid Lucy Wobma:

"Het elitaire onderwijs uit de bubbel 'ons kent ons'  groeit net zo hard als de segregatie. De onderwijsinspectie wijst dit dan ook als oorzaak aan."

Voor de overige fracties was dit het enige punt van kritiek, maar de SP wees op de te passieve houding over het segregatieprobleem. Ook de Onderwijsinspectie noemt deze inmiddels erg zorgelijk en wijst als grootste oorzaak dit soort private onderwijsinitiatieven aan.

Gemeentes kunnen hier dan misschien niet zoveel aan doen, ze gaan alleen over de huisvesting, maar het kan in ieder geval veel vaker genoemd en misschien ontmoedigd worden. Raadslid Lucy Wobma vroeg de wethouder wat zij er van vindt om als gemeentes samen met onderwijsorganisaties op te trekken om meer bevoegdheden te krijgen. Dit vond de wethouder geen goed idee. 

Om de segregatie echt aan te pakken is er echter veel meer nodig dan wat verbeteringen in huisvesting alleen. De SP noemt als goede voorbeeld de Brederoschool in Groningen-Zuid. Deze wijkgerichte school heeft een programma dat enorm aanslaat.  En het mooiste hier aan is dat alle kinderen hier aan mee kunnen doen in plaats van een apart gezet klein groepje. Zo is de hele maatschappij vertegenwoordigd, op een natuurlijke manier, zoals het in een gezonde maatschappij hoort te gaan.

U bent hier