h

SP: “Meer inzetten op bestrijden jeugdwerkloosheid en armoedebestrijding door inkomensondersteuning”

2 juli 2020

SP: “Meer inzetten op bestrijden jeugdwerkloosheid en armoedebestrijding door inkomensondersteuning”

Foto: SP

De SP wil dat de gemeente Groningen zich meer inzet om jeugdwerkloosheid te bestrijden. Daarom deed de SP-raadsfractie woensdag het voorstel om een jeugdwerkgarantieplan op te zetten.

Zodat jongeren voor een fatsoenlijk loon en onder eerlijke omstandigheden aan de slag kunnen en waarbij een deel van de werktijd aan scholing wordt besteed. 

Daarnaast wil de SP dat bij de totstandkoming van de begroting voor 2022 het bestrijden van armoede en het bieden van inkomensondersteuning een topprioriteit wordt. Beide SP-voorstel konden op steun van de gemeenteraad rekenen.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Het aantal werklozen gaat met wel 30 tot 40 procent toenemen. Vooral jongeren verliezen nu massaal hun baan. Dit mogen we niet toestaan.”

In het voorstel van de SP moeten gemeente, onderwijsinstellingen, UWV en bedrijven een programma ontwikkelen werk en opleiding van jongeren. Momenteel wordt de helft van alle bijstanduitkering aangevraagd door jongeren onder 27 jaar. 

De SP vindt dat er meer geld beschikbaar moet worden gesteld voor inkomensondersteuning, armoedebestrijding en -preventie.

“Armoede is het grootste probleem van de gemeente Groningen. Daar moest al meer geld voor beschikbaar worden gesteld, maar deze coronacrisis treft juist mensen met de laagste lonen, onzeker werk en stijgende lasten zoals zorg en huur. De overheid moet hen vooruit helpen en niet in de kou laten staan.” Aldus Dijk. 

Een voorstel van de SP om armoede en inkomensondersteuning topprioriteit te geven in de begroting voor 2021 werd met volledige steun aangenomen.

Dijk: “Er moet wel boter bij de vis worden geleverd. Wethouder Diks (GroenLinks) moet in november met extra geld voor inkomensondersteuning en armoedevoorzieningen komen. Anders krijgt zij een groot probleem met de SP.” 

U bent hier