h

SP-voorstel zorgt voor terugkeer referendum in Groningen

9 september 2020

SP-voorstel zorgt voor terugkeer referendum in Groningen

Foto: DennisM2

Het initiatiefvoorstel van de SP-fractie om in de nieuwe gemeente Groningen weer referenda te kunnen houden is aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad. Daardoor kunnen inwoners met voldoende steun van de bevolking nu een referendum aanvragen over besluiten van de gemeenteraad.

SP-raadslid Daan Brandenbarg reageert verheugd:

“Het is mooi dat de gemeenteraad ons voorstel voor referenda steunt. Op dezelfde dag nog wel dat de SP in de Tweede Kamer een wet over bindende referenda verdedigt. Hiermee krijgen inwoners een extra democratisch middel in handen.”

Volgens Brandenbarg is een referendum belangrijk. “Dit middel geeft Groningers weer de kans om aan de handrem te trekken of de volksvertegenwoordiging te corrigeren waar Groningers dat nodig vinden. Daarnaast betrekt het referendum inwoners bij de besluitvorming, creëert draagvlak voor politieke beslissingen en kan zorgen voor meer vertrouwen in de democratie.”

Het aanvragen van referenda gaat volgens het SP-plan in twee stappen. Eerst moeten inwoners voldoende steun krijgen voor een verzoek tot referendum, daarvoor moet 2% van de kiesgerechtigden hun handtekening zetten. Daarna bespreekt de gemeenteraad het raadsvoorstel waarop het referendum zich richt, maar stelt het stemmen uit. Inwoners hebben dan 8 weken de tijd om de handtekeningen van 4% van het aantal kiesgerechtigden te verzamelen. Als ze dat lukt komt er een referendum.

U bent hier