h

SP Hulp- en Informatiedienst heropent meldpunt voor zorg

9 oktober 2020

SP Hulp- en Informatiedienst heropent meldpunt voor zorg

Foto: SP

De Groningse SP Hulp- en Informatiedienst heropent het Meldpunt voor Zorg.

Bij de overgang van verschillende zorgtaken van het rijk naar de gemeente in 2015 opende de SP een meldpunt voor de zorg. Er kwamen toen vele meldingen binnen met klachten over keukentafelgesprekken die vooral gericht leken te zijn op het korten van het aantal uren thuiszorg.

Daarnaast bezuinigde de gemeente Groningen begin dit jaar 255.000 euro op het WMO-taxivervoer door de voorwaarden en regels hiervoor aan te scherpen.

De SP is benieuwd hoe het mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben nu vergaat en roept mensen op om zich bij de SP Hulp- en Informatiedienst te melden.

Coördinator van de SP Hulp- en Informatiedienst Jurjen Huisman:

“We willen van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben weten hoe zij vinden dat de gemeente dit uitvoert. De meldingen houden we anoniem en willen we gebruiken om politieke verbeteringen af te dwingen.” 

Naast de keukentafelgesprekken voor thuiszorg en de bezuinigingen op het WMO-taxivervoer, roept de SP mensen op om misstanden en problemen rondom corona en zorg te melden.

Huisman: “Tijdens de eerste golf van de coronapandemie kregen wij meerdere meldingen van zorgverleners die onvoldoende beschermde middelen tot hun beschikking hadden. Dat moeten we nu voorkomen.” 

Werknemers en cliënten die meldingen willen doen, kunnen contact opnemen met de SP Hulp- en Informatiedienst via de volgende kanalen:

U bent hier