h

SP: “Armoedebestrijding moet beter en concreter”

2 april 2021

SP: “Armoedebestrijding moet beter en concreter”

Foto: Flickr / flickr.com

De SP-fractie vindt dat het armoedebeleid van wethouder Diks (GroenLinks) de mensen die het nodig hebben onvoldoende bereikt.

Daarom willen de socialisten meer sociale werkers in de buurten en dorpen die meer vrijheid krijgen om bijzondere bijstand en maatwerkbudgetten te verstrekken. Nu geeft de gemeente teveel geld uit aan ontastbare zaken zoals een Maslow-academie en het opzetten van een zogenaamd expertisecentrum.

Socialisten willen voedselbanken in Groningen overbodig maken. 

Volgens de SP moet de armoedeproblematiek zo grondig aangepakt worden dat Voedselbank in Groningen in 2025 onnodig zijn.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

“Armoedebestrijding is één van belangrijkste onderwerpen in de gemeente Groningen. Omdat dit van grote invloed kan zijn op mensen hun leven en de kansen in het leven. Juist het armoedebeleid moet laten zien hoe de Groningse politiek en de gemeente Groningen de onderlinge solidariteit in onze samenleving organiseert.”

Tijdens de bespreking in de gemeenteraad liet de SP weten dat de plannen van wethouders Diks (GroenLinks) tekort schieten. Daarom kondigde SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk een alternatief plan aan.

De SP werkt hier nu met verschillende sociale en welzijnswerkers aan. Het plan is gericht op echt praktische hulp en ondersteuning in buurten, wijken en dorpen. Waarbij sociale werkers mensen actief benaderen voor hulp en ondersteuning in werk en inkomen. Betaalde ervaringsdeskundigen kunnen hier een goede bijdrage aan leveren. Dit zou ook tijdens spreekuren bij de voedselbank kunnen. 

“Sociale werkers moeten meer vrijheid krijgen om meer aanbod en activiteiten in de buurt te organiseren, zoals spelcontainers en knutselclubjes. Ook in de weekenden. Naast dat dit het leven in armoede voor mensen en kinderen verlicht, signaleer je zoveel meer dan nu.” Aldus Dijk. 

De komende weken werkt de SP het alternatief voor echte armoedebestrijding verder uit. Mensen die hun ideeën willen delen of hun inbreng willen geven, kunnen zich bij de SP Groningen melden

U bent hier